| Autor: redakcja1

Prognozy cen pszenicy i żyta w czerwcu i we wrześniu 2017 r.

Światowe zbiory zbóż w ostatnich czterech sezonach były większe od zużycia. W efekcie rosły globalne zapasy, a ceny zbóż na rynkach zagranicznych w wyniku dużej konkurencji, w szczególności ze strony eksporterów z basenu Morza Czarnego, uległy spadkowi.

Prognozy cen pszenicy i żyta w czerwcu i we wrześniu 2017 r.

Ceny zbóż

W Polsce od jesieni 2016 r. duży wywóz zbóż z kraju, przy małych zapasach wywierał presję na zwyżkę cen. W marcu 2017 r. ceny zbóż podstawowych ukształtowały się powyżej poziomu sprzed roku. Tańsza niż rok wcześniej była tylko kukurydza. W krajowym skupie w marcu 2017 r. za pszenicę uzyskiwano 688 zł/t, czyli więcej o 9% niż przed rokiem, a za żyto o 7% do 580 zł/t. Cena jęczmienia wyniosła 620 zł/t i była o 4% wyższa niż w marcu 2016 r., przy czym cena jęczmienia paszowego zwiększyła się o 5,5% do 611 zł/t. Kukurydzę nabywano w tym czasie po 631 zł/t, tj. o 4% taniej niż przed rokiem.
 
W Unii Europejskiej w marcu 2017 r. ceny pszenicy konsumpcyjnej i kukurydzy wykazywały dalszą zwyżkę. Ceny jęczmienia paszowego, po wzroście do lutego 2017 r., w marcu uległy nieznacznemu spadkowi. W dniach 27.03 – 2.04.2017 r. za pszenicę konsumpcyjną w UE płacono 160 EUR/t, za jęczmień paszowy – 145 EUR/t, a za kukurydzę – 162 EUR/t. W porównaniu z tym samym okresem sprzed roku ceny pszenicy były wyższe o 7%, a jęczmienia i kukurydzy – o 4%. W Polsce cena pszenicy wyrażona w walucie unijnej była większa od średniej ceny w UE o 1% i niż na Słowacji o 17%, Węgrzech o 8% i w Czechach o 7%, ale mniejsza niż w Niemczech o 4%. Różnice w poziomie cen powodują, że Polska gros swych zbóż eksportuje do Niemiec, a sprowadza zboże głównie z południowych krajów ościennych.
 
W sezonie 2016/2017 światowy rynek zbóż znajduje się pod wpływem dużej podaży wynikającej z rekordowych zbiorów, przede wszystkim w Europie Wschodniej. Jednak w miarę wyczerpywania się zapasów ceny zbóż wykazywały wzrost. Do końca bieżącego sezonu duży wpływ na ceny będą miały prognozy poziomu kolejnych globalnych zbiorów. Aktualnie prognozy wskazują na utrzymanie globalnych zapasów zbóż na wysokim poziomie i stabilizację sytuacji na światowym rynku zbóż. W UE prognozuje się na koniec sezonu 2016/2017 spadek zapasów, który może przyczynić się do utrzymania zwyżkowej tendencji cen zbóż. Ceny zbóż w Polsce będą się kształtowały głównie pod wpływem sytuacji na rynku unijnym oraz małych zapasów krajowych.
 
W związku z tym, krajowe ceny pszenicy i żyta na przednówku mogą utrzymywać się na poziomie o 4–8% wyższym niż w tym samym okresie 2016 r., a we wrześniu 2017 r. – o 5–8% większym od cen sprzed roku.
 
Uwzględniając aktualną i przewidywaną sytuację podażowo-popytową, Zespół Ekspertów Agencji Rynku Rolnego ocenił, że średnie ceny pszenicy i żyta mogą przedstawiać się następująco:
 
  • Ceny pszenicy ogółem w Polsce w czerwcu br. będą się kształtowały na poziomie 660-690 zł/t, a we wrześniu - 620-660 zł/t,
  • Ceny pszenicy konsumpcyjnej w czerwcu br. będą się mieścić w przedziale 680-710 zł za tonę, a we wrześniu - 650-690 zł/t.
  • Ceny żyta w transakcjach giełdowych mogą wynieść 550-580 zł/t w czerwcu br. oraz 520-560 zł/t we wrześniu.


Tagi:
źródło: