| Autor: redakcja1

Prognozy cen pszenicy i żyta w czerwcu i wrześniu 2016 r.

W sezonie 2015/2016 w Polsce niższe niż w poprzednim sezonie zbiory oraz deprecjacja złotego wywierały presję na zwiększenie się cen. Zwyżka ta była jednak ograniczana niskim cenami zbóż na rynkach zagranicznych i dużą konkurencją, przede wszystkim ze strony eksporterów z basenu Morza Czarnego. W wyniku czego, w kraju na początku 2016 r. cena pszenicy, po nieznacznym sezonowym wzroście, zmalała poniżej poziomu sprzed roku.

Prognozy cen pszenicy i żyta w czerwcu i wrześniu 2016 r.

Ceny zbóż w Polsce

Jak podaje Agencja Rynku Rolnego w lutym 2016 r. odwróceniu uległ zwyżkowy trend cen pozostałych rodzajów zbóż podstawowych. Jednak, z wyjątkiem jęczmienia, były one droższe niż przed rokiem. W krajowym skupie w lutym 2016 r. za pszenicę otrzymywano 642 zł/t, o 9% mniej niż rok wcześniej. Cena jęczmienia wynosiła 611 zł/t i była o 1% mniejsza niż przed rokiem, przy czym jęczmienia paszowego zmalała o 2% do 594 zł/t. Cena żyta ukształtowała się w granicy 558 zł/t, czyli o 7% wyższej niż rok wcześniej. Popyt na kukurydzę, przy stosunkowo małych zbiorach, powoduje, że ceny kukurydzy, po sezonowym spadku, wykazują tendencję wzrostową. W lutym 2016 r. krajowa cena kukurydzy wyniosła 676 zł/t i była o 21% większa od niskiej ceny sprzed roku.

W marcu 2016 r. dostępność ziarna na rynkach lokalnych oraz umiarkowane zapotrzebowanie na zboża spowodowały dalszy, nieznaczny spadek cen zbóż podstawowych. Jak wynika z danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w okresie 21–27.03.2016 r. krajowe ceny zakupu pszenicy konsumpcyjnej i żyta konsumpcyjnego były o 2% mniejsze od notowanych przed miesiącem, kształtując się na poziomie odpowiednio 649 zł/t i 519 zł/t. W tym czasie ceny kukurydzy oraz jęczmienia paszowego zmniejszyły się o 2–3% i wynosiły odpowiednio 661 zł/t i 584 zł/t.

Ceny zbóż w UE

W Unii Europejskiej w dniach 21–27 marca 2016 r. za pszenicę konsumpcyjną płacono 148 EUR/t - 630 zł/t, za jęczmień paszowy – 139 EUR/t - 590 zł/t, a za kukurydzę – 155 EUR/t - 657 zł/t. W porównaniu z tym samym okresem 2015 r. ceny pszenicy były niższe o 17%, jęczmienia – o 13%, a kukurydzy – o 3% wyższe. W Polsce w tym czasie cena pszenicy konsumpcyjnej wyrażona w euro wyniosła 153 EUR/t i była o 1–2% większa niż w Czechach i na Słowacji, ale o 5% mniejsza niż w Niemczech. Pozostałe zboża również były tańsze niż w Niemczech, ale droższe niż u naszych południowych sąsiadów.


Czytaj dalej na następnej stronie...


Tagi:
źródło: