| Autor: redakcja1

Prognozy cen pszenicy i żyta w marcu i czerwcu 2016 r.

W pierwszej połowie sezonu 2015/2016, w wyniku przewagi światowej podaży zbóż nad popytem, ceny ziarna na rynku globalnym utrzymywały się w granicy mniejszej niż przed rokiem - podaje Agencja Rynku Rolnego.

Prognozy cen pszenicy i żyta w marcu i czerwcu 2016 r.

Ceny zbóż w Polsce

W Polsce, w efekcie słabych zbiorów wynikających z suszy, ceny zbóż są większe od notowanych rok wcześniej. W grudniu 2015 r. (według danych GUS) za pszenicę w skupie otrzymywano 678 zł/t, czyli o 1% więcej niż rok wcześniej. Cena jęczmienia wynosiła 629 zł/t, w tym jęczmienia paszowego – 600 zł/t. Ceny te były wyższe niż przed rokiem odpowiednio o 4% i 5%. Za żyto płacono 551 zł/t, tj. o 5% więcej. Cena kukurydzy w grudniu była o 27% większa niż przed rokiem i wyniosła 649 zł/t.

Umiarkowany popyt na zboża w pierwszej połowie stycznia 2016 r. spowodował nieznaczny spadek cen zbóż podstawowych. Jak wynika z danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w okresie 11–17.01.2016 r. krajowe ceny zakupu pszenicy konsumpcyjnej i żyta konsumpcyjnego były o 2% mniejsze od notowanych przed miesiącem, kształtując się na poziomie odpowiednio 672 zł/t i 537 zł/t. Cena jęczmienia paszowego, podobnie jak miesiąc wcześniej, wyniosła 617 zł/t. Trend zwyżkowy w dalszym ciągu wykazywały ceny kukurydzy. W okresie 11–17.01.2016 r. cena kukurydzy zwiększyła się do 697 zł/t. Była ona o 1% wyższa niż miesiąc wcześniej.

Ceny zbóż w UE

W Unii Europejskiej w dniach 11–17 stycznia 2016 r. za pszenicę konsumpcyjną płacono 162 EUR/t - 725 zł/t, za jęczmień paszowy – 152 EUR/t - 677 zł/t, a za kukurydzę – 158 EUR/t - 708 zł/t. W porównaniu z tym samym czasem 2015 r. ceny pszenicy były mniejsze o 11%, z kolei ceny jęczmienia – wyższe o 1%, a kukurydzy – o 8%. W Polsce w tym czasie cena pszenicy konsumpcyjnej wyrażona w euro wyniosła 150 EUR/t i była o 3–8% niższa niż na Węgrzech, w Czechach, w Niemczech i na Słowacji. Pozostałe zboża również były w Polsce sporo tańsze niż w Niemczech.

Spadek zasobów zbóż w kraju może wywierać presję na zwyżkę cen. Jednak wzrost ten będzie ograniczany dużą podażą zbóż na świecie, w tym w krajach UE oraz krajach WNP.

Uwzględniając aktualną i przewidywaną sytuację podażowo-popytową, Zespół Ekspertów Agencji Rynku Rolnego ocenił, że ceny skupu zbóż w kraju do końca bieżącego sezonu mogą powoli rosnąć i w czerwcu 2016 r. mogą być wyższe niż rok wcześniej. 

Ceny pszenicy i żyta w marcu i czerwcu 2016 r.

  • Ceny pszenicy ogółem w Polsce w marcu br. będą się kształtowały na poziomie 680-710 zł/t, a w czerwcu - 690-740 zł/t,

  • Ceny pszenicy konsumpcyjnej w marcu br. będą się mieścić w przedziale 700-740 zł za tonę, a w czerwcu 2016 r. - 710-760 zł/t.

  • Ceny żyta w transakcjach giełdowych mogą wynieść 530-560 zł/t w marcu br. oraz 540-580 zł/t w czerwcu.Tagi:
źródło: