| Autor: redakcja1

Prognozy cen pszenicy i żyta w marcu i czerwcu 2017 r.

Bardzo dobre zbiory na półkuli północnej w 2016 r. skutkowały spadkiem globalnych cen zbóż w okresie żniw. W czwartym kwartale 2016 r., ze względu na sezonowe obniżenie podaży oraz utrzymujący się popyt na zboża, przede wszystkim ze strony krajów Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu, przy jednocześnie dużej konkurencji krajów WNP, ceny zbóż w Europie Zachodniej nieco się zwiększyły. Także w Polsce ceny zbóż wykazywały trend zwyżkowy, ale były mniejsze niż przed rokiem.

Prognozy cen pszenicy i żyta w marcu i czerwcu 2017 r.

Ceny zbóż

W grudniu 2016 r. (według danych GUS) za krajową pszenicę w skupie uzyskiwano 639 zł/t, czyli o 6% mniej niż przed rokiem. Cena jęczmienia wynosiła 595 zł/t, w tym jęczmienia paszowego – 560 zł/t. Ceny te były niższe niż przed rokiem odpowiednio o 5% i 7%. Za żyto płacono 543 zł/t, o 1,5% mniej. Przy dobrych krajowych zbiorach kukurydzy, cena tego zboża w grudniu 2016 r. była o 14% niższa niż przed rokiem i wyniosła 558 zł/t.
 
Jak podają analitycy Agencji Rynku Rolnego, w styczniu 2017 r. ceny zbóż na rynku unijnym były o 2–4% większe niż w grudniu 2016 r., ale nieco mniejsze niż przed rokiem. Za pszenicę konsumpcyjną płacono 157 EUR/t, a za jęczmień paszowy – 148 EUR/t, czyli były one tańsze niż rok wcześniej o 2%. W tym czasie cena kukurydzy, tak jak przed rokiem, wynosiła 158 EUR/t. W Polsce ceny zbóż wyrażone w walucie unijnej, w porównaniu z notowanymi w grudniu 2016 r. były wyższe o 4–6%. Krajowa cena pszenicy konsumpcyjnej w styczniu 2017 r. była większa niż na Słowacji, na Węgrzech i w Czechach o 10–18%, ale niższa niż w Niemczech i we Francji o 10%. Również jęczmień paszowy i kukurydza były tańsze niż w Niemczech i we Francji, ale droższe niż w Czechach.
 
Ceny zbóż na świecie do końca sezonu 2016/2017 będą pod wpływem dużej podaży ziarna, głównie z Europy Wschodniej, tj. Rosja i Ukraina. Szacuje się, że w miarę wyczerpywania się zapasów zbóż ich ceny będą wykazywały sezonową zwyżkę. Na poziom cen w UE mogą mieć wpływ mniejsze niż w sezonie 2015/2016 zasoby zbóż. Ceny zbóż w Polsce będą się kształtowały zwłaszcza pod wpływem cen na rynku unijnym. W tej sytuacji przewiduje się, że krajowe ceny zbóż w pierwszej połowie 2017 r. mogą wykazywać powolny wzrost i na przednówku ceny pszenicy ogółem mogą być większe o 2,5% niż w tym samym okresie 2016 r., a pszenicy konsumpcyjnej i żyta – o 5%.
 
Ceny pszenicy i żyta w marcu i czerwcu 2017 r.:
  • Ceny pszenicy ogółem w Polsce w marcu br. będą się kształtowały na poziomie 620-650 zł/t, a w czerwcu - 630-670 zł/t,
  • Ceny pszenicy konsumpcyjnej w marcu br. będą się mieścić w przedziale 650-680 zł za tonę, a w czerwcu - 660-700 zł/t.
  • Ceny żyta w transakcjach giełdowych mogą wynieść 530-560 zł/t w marcu br. oraz 550-590 zł/t w czerwcu.


Tagi:
źródło: