| Autor: redakcja1

Prognozy cen pszenicy i żyta we wrześniu i grudniu 2016 r.

Po pierwszych optymistycznych prognozach tegorocznych zbiorów zbóż, w pierwszym kwartale 2016 r. ceny ziarna na rynku globalnym systematycznie malały. W kwietniu i maju 2016 r. niesprzyjające warunki atmosferyczne, które mogły mieć negatywny wpływ na poziom zbiorów w różnych rejonach świata, jak i działania funduszy inwestycyjnych na rynkach terminowych, przyczyniły się do umiarkowanej zwyżki cen większości rodzajów zbóż.

Prognozy cen pszenicy i żyta we wrześniu i grudniu 2016 r.
Ceny zbóż w Polsce
 
Jak podaje Agencja Rynku Rolnego w Polsce, po słabych zeszłorocznych zbiorach, ceny zbóż były większe niż rok wcześniej. Od początku 2016 r. pod wpływem sytuacji na rynkach zagranicznych zboże taniało. Jednakże w końcu sezonu tylko ceny pszenicy były mniejsze niż w tym samym czasie 2015 r. W krajowym skupie w maju 2016 r. cena pszenicy ukształtowała się w granicy 625 zł/t, a więc o 3% mniejszej niż rok wcześniej. Za żyto otrzymywano 538 zł/t, czyli to zwyżka o 8%. Największy wzrost cen w ujęciu roku wystąpił w odniesieniu do kukurydzy, której zbiory w 2015 r. były o 29% niższe niż w roku poprzednim. W maju 2016 r. krajowa cena kukurydzy wyniosła 668 zł/t i była wyższa o 21% od niskiej ceny sprzed roku i o 7% od ceny pszenicy.
 
W czerwcu 2016 r. odnotowano dalszy nieznaczny wzrost cen zbóż. Jak wynika z danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW krajowa cena zakupu pszenicy konsumpcyjnej ukształtowała się w granicy 647 zł/t, tj. o 0,5% większym od notowanej przed miesiącem. W tym czasie cena jęczmienia paszowego zwiększyła się o 1% do 598 zł/t, a żyta konsumpcyjnego o 0,1% do 529 zł/t. Za kukurydzę otrzymywano 704 zł/t, a zatem o 5% więcej niż przed miesiącem.

Ceny zbóż w UE
 
W Unii Europejskiej w czerwcu 2016 r. ceny pszenicy konsumpcyjnej i kukurydzy były wyższe niż w maju, a jęczmienia paszowego minimalnie niższe. W dniach 20–26 czerwca 2016 r. za pszenicę konsumpcyjną płacono 150 EUR/t - 662 zł/t, za jęczmień paszowy – 136 EUR/t - 603 zł/t, a za kukurydzę – 173 EUR/t - 765 zł/t. W porównaniu z tym samym okresem 2015 r. ceny pszenicy były mniejsze o 12%, jęczmienia – o 16% , a kukurydzy – o 12% wyższe. W Polsce w analizowanym okresie cena pszenicy konsumpcyjnej wyrażona w euro wyniosła 148 EUR/t i była większa o 7% niż na Węgrzech, o 4,5% niż na Słowacji i o 2% niż w Czechach, ale o 6% mniejsza niż w Niemczech. Pozostałe zboża również były tańsze niż w Niemczech, ale droższe niż u naszych południowych sąsiadów.
 
W Polsce niewiele większe niż przed rokiem zasoby będą wywierały presję na wzrost cen zbóż. Zwyżka ta będzie jednak hamowana dużą dostępnością ziarna na rynku globalnym. W związku z tym przewiduje się, że krajowe ceny zbóż do końca 2016 r. będą zbliżone do cen sprzed roku lub nieco mniejsze.
 
Ceny pszenicy i żyta we wrześniu i w grudniu 2016 r.
  • Ceny pszenicy ogółem w Polsce we wrześniu br. będą się kształtowały na poziomie 620-650 zł/t, a w grudniu - 640-680 zł/t,
  • Ceny pszenicy konsumpcyjnej we wrześniu br. będą się mieścić w przedziale 640-670 zł za tonę, a w grudniu - 660-700 zł/t.
  • Ceny żyta w transakcjach giełdowych mogą wynieść 500-530 zł/t we wrześniu br. oraz 520-560 zł/t w grudniu.


Tagi:
źródło: