| Autor: redakcja1

Światowy rynek pszenicy w latach 2014-2023

W połowie lipca 2014 roku FAO i OECD wydały raport ”Agricultural Outlook 2014-2023”, który zawiera projekcje sytuacji na głównych rynkach rolnych w perspektywie najbliższych dziesięciu lat – podaje Bank BGŻ.

Światowy rynek pszenicy w latach 2014-2023
W odniesieniu do pszenicy autorzy raportu przewudują spowolnienie wzrostu produkcji ziarna na świecie w porównaniu z poprzednią dekadą. W najbliższym dziesięcioleciu średniorocznie będzie zwiększać się ona o 1% w stosunku do 1,5% w poprzedniej dekadzie.

Światowa produkcja pszenicy

 
W 2023 r. globalna produkcja pszenicy prawdopodobnie wyniesie 778 mln ton w porównaniu do 692 mln t przeciętnie w latach 2011-2013. Niemniej jednak wzrost produkcji pszenicy tego zboża nastąpi głównie w wyniku poprawy plonowania. Autorzy raportu oczekują jego zwiększenia się o 9% wobec okresu bazowego do 3,4 t/ha. W sporo mniejszym stopniu wzrośnie powierzchnia upraw, bo o 3% do niemal 228 mln ha.
 
W globalnej strukturze produkcji pszenicy na znaczeniu zyskają kraje rozwijające się. O ile w tej grupie państw zbiory w 2023 r. będą wyższe o 14% w odniesieniu do okresu bazowego i wyniosą 380 mln t, o tyle w krajach rozwiniętych będą wyższe o 11% do 398 mln t. W związku z tym w 2023 r. udział krajów rozwijających się w globalnej produkcji pszenicy wzrośnie do 49%, a rozwiniętych zmaleje do 51% w stosunku do odpowiednio 48% i 52% w latach 2011-2013.
 
Zużycie pszenicy na świecie w 2023 r. ma wynieść niemal 774 mln ton, a więc o 11% więcej niż średnio w latach 2011- 2013. W największym stopniu wzrośnie zużycie na cele energetyczne - o blisko 50% wobec okresu bazowego.
 
Jednakże, nadal ten kierunek zagospodarowania będzie miał relatywnie minimalne znaczenie. Jego udział w strukturze globalnego pszenicy w 2023 r. prawdopodobnie wyniesie 1%. W tym samym czasie zużycie na cele paszowe i pozostałe przemysłowe wzrosną odpowiednio o 13% i 14%, a na cele konsumpcyjne o 10%.
 
Jeżeli rozchodzi się o światowy handel pszenicą, w obrębie najbliższej dekady większość krajów rozwijających się pozostanie importerami netto tego surowca. Autorzy raportu prognozują, że import w tej grupie krajów wzrośnie o 13% w stosunku do przeciętnej z lat 2011-2013 do 126 mln t. W tym czasie także eksport będzie się zwiększać. W omawianym czasie odnotuje on zwyżkę o 19% do 24 mln t.
 
W przypadku globalnej wysyłki pszenicy, największymi eksporterami nadal będą Stany Zjednoczone, Rosja, Kanada, UE, Australia, Ukraina, Kazachstan oraz Argentyna. Autorzy raportu podkreślają, wielkość kontyngentu wysyłki np. z Rosji, w poszczególnych latach może być bardzo zróżnicowany, z uwagi na zmienny poziom produkcji pszenicy z powodu podatności na występowanie klęsk żywiołowych.
Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!