| Autor: redakcja1

Wysokie zbiory pszenicy i niższy eksport z UE

W tym sezonie zbiory pszenicy w UE mają być sporo wyższe, przy czym eksport zmaleje. Nawet wzrost przeznaczenia ziarna na pasze nie będzie w stanie zużyć tej nadwyżki i w efekcie zapasy na koniec sezonu mają się podwoić – podaje Bank BGŻ.

Wysokie zbiory pszenicy i niższy eksport z UE

Zbiory pszenicy

Francuska firma analityczna Tallage w swoim październikowym raporcie ‘'Stratégie grains'' ocenia tegoroczne zbiory pszenicy zwyczajnej w UE-28 na 147,4 mln t, czyli aż o 12 mln t - 8,9 proc. więcej niż w 2013 r. Trzeba jednak pamiętać, że w obecny sezon Unia weszła z zapasami początkowymi o 1,5 mln t mniejszymi niż na początku sezonu 2013/2014. W związku z tym podaż, będąca sumą zapasów początkowych i produkcji, w sezonie 2014/2015 jest o 10,5 mln t wyższa niż w sezonie minionym.

Eksport pszenicy z UE

Niemniej jednak, oczekuje się jednocześnie znacznego obniżenia eksportu netto pszenicy z UE w sezonie 2014/2015, w szczególności z uwagi na mniejszą jakość i większą konkurencję na tradycyjnych rynkach zbytu ze strony Rosji. Nadwyżka wysyłki nad importem ma wynieść zaledwie 20,6 mln t w stosunku do 26,7 mln t w sezonie 2013/2014. W przypadku zrealizowania się prognoz dostępność, czyli podaż i eksport netto pszenicy dla potrzeb wewnętrznych w UE, byłaby aż o 16,6 mln t - 13,7 proc. większa niż w sezonie ubiegłym.
 
Zdaniem analityków banku BGŻ, spadek wywozu netto będzie mniejszy o kilka milionów ton i tym samym zwiększenie się dostępności nie będzie tak spora jak obecnie prognozuje Tallage. A co za tym idzie, także zwyżka zapasów końcowych nie będzie tak duża. Aktualnie francuscy analitycy przewidują, że zapasy na koniec sezonu podwoją się, tj. wzrosną o 10,6 mln t do 21,2 mln t. Wszystko to wskazuje na silne fundamentalne przyczyny do spadku cen niż w ubiegłym sezonie.

Wysokie zużycie pszenicy

Część zwiększonej produkcji zostanie przeznaczona na wzrost zużycia. Ma ono wzrosnąć w sezonie 2014/2015 o 6,0 mln t - 5,4 proc. do 116,2 mln t. To dosyć duża zwyżka, ale jak widać, zagospodaruje relatywnie niewielką część zwiększonej dostępności ziarna. Więcej ziarna ma zostać skierowane głównie na pasze dla zwierząt gospodarskich. Zużycie ma wzrosnąć w odniesieniu do wcześniejszego sezonu o 5,3 mln t - 11,6 proc., przy czym o 1,9 mln t więcej będzie przeznaczone na produkcję pasz przemysłowych.
 
Szczególnie spory wzrost w ujęciu bezwzględnym wystąpi w przypadku Niemiec o 1,3 mln t, Wielkiej Brytanii o 0,9 mln t oraz w Hiszpanii i Francji po 0,7 mln t. W odniesieniu do Polski Tallage szacuje zwiększenie się zużycia paszowego pszenicy o 0,3 mln t - 13,8 proc. do 2,9 mln t. W Polsce, w odróżnieniu od niektórych innych krajów unijnych, szczególnie w UE-15, relatywnie nieznaczna część pszenicy przeznaczana jest na cele paszowe. W obecnym sezonie zużycie na ten cel ma stanowić 35 proc. całkowitego zużycia, przy czym dla UE-28 udział ten wynosi 44 proc., dla Niemiec 50 proc., a dla Danii 88 proc.


Tagi:
źródło: