| Autor: redakcja1

Prognozy światowych zbiorów kukurydzy

W sezonie 2021/2022 światowe zbiory kukurydzy (według USDA) prawdopodobnie osiągną rekordowy poziom 1 198 mln ton.

Prognozy światowych zbiorów kukurydzy
Będą one o 7% wyższe niż w poprzednim sezonie. Zwyżka zbiorów kukurydzy oczekiwana jest przede wszystkim w Brazylii o 37% do 118 mln ton, Ukrainie o 29% do 39 mln ton, Federacji Rosyjskiej o 12% do 15,5 mln ton, USA o 6% do 381 mln ton, Argentynie o 6% do 53 mln ton, UE o 2% do 65,5 mln ton oraz u największego importera tego ziarna, a więc w Chinach o 5% do 273 mln ton.

Niższe zbiory są przewidywane m.in. w Indiach o 5% do 30 mln ton. Sytuacja podażowo-popytowa na rynku kukurydzy w sezonie 2021/2022 będzie prawdopodobnie w miarę stabilna. Pomimo prognozowanego wzrostu światowego zużycia tego ziarna o 4% do 1 187 mln ton, zapasy na koniec sezonu 2021/2022 mogą ulec zwyżce o 4% do 298 mln ton.

Wysokie zbiory ziarna kukurydzy w 2021 r. szacowane są też w Polsce. Areał zasiewów kukurydzy na ziarno GUS ocenił na blisko 1 mln ha, czyli o ponad 60% więcej niż przed rokiem. Jak wynika z danych ARiMR w 2021 r. całkowita powierzchnia uprawy kukurydzy wynosi ponad 1,7 mln ha, tj. więcej o 21% niż 2020 r. Najwięcej kukurydzy uprawia się w województwach: wielkopolskim, mazowieckim i kujawsko-pomorskim.


Tagi:
źródło: