| Autor: redakcja11

Wysokie prognozy dla rynku zbóż w USA i na świecie

Amerykański Departament Rolnictwa w września, dokonał korekt bilansów na rynku zbóż, zarówno po stronie podażowej jak i popytowej. W rezultacie prognozy dla globalnej produkcji zbóż zmniejszono o niespełna 1 mln ton do, w dalszym ciągu olbrzymich, 2,546 mld ton. Z kolei podniesiono oczekiwane zużycie ziarna o prawie 4 mln ton do 2,527 mld ton i skorygowano w dół zapasy końcowe, z 622 mln ton w sierpniu, do 618 mln ton.

Wysokie prognozy dla rynku zbóż w USA i na świecie

Zbiory kukurydzy

Średni plon amerykańskiej kukurydzy skorygowano ze 175,1 do nadal rekordowych 174,4 buszli w przeliczeniu na akr, a produkcję z 384,9 do 383,4 mln t. 

Zmiany zbiorów kukurydzy w dół dokonano dla: Chin o 2 mln t, oraz USA o 1,5 mln t i  UE o 0,95 mln t do 61,15 mln t. 
 
Globalne zbiory kukurydzy oczekiwane są teraz na rekordowe 1,027 mld ton, a zatem mniej o 1,8 mln ton, w porównaniu z sierpniem, podczas gdy zużycie sięgnie 1,016 mln ton. Zapasy na koniec bieżącego sezonu, wyniosą 219,5 mln ton i będą o 10 mln ton wyższe niż przed rokiem.

Zbiory pszenicy

USDA podniósł o ponad 1 mln ton prognozowane zbiory pszenicy, do nowego rekordu 744,85 mln ton. Ponadto obniżono o 1 mln ton zapasy początkowe oraz podniesiono o nieco ponad 4 mln ton do 736,7 mln ton, oczekiwane światowe zużycie pszenicy. W rezultacie USDA dokonał zmiany w dół w odniesieniu do sierpnia zapasów końcowych z 252,8 do 249,1 mln ton. 

Korekty produkcji w górę dokonano m.in. dla: Kazachstanu o 1,5 mln ton, Indii o 2 mln ton jak i Australii o 1 mln ton., a cięcia oczekiwanej produkcji dotyczą szczególnie UE i Chin.


Jak wskazuje Andrzej Bąk, Unia Europejska zebrała w tym roku 145,27 mln ton pszenicy gdzie w sierpniu oczekiwano 147,5 mln t, w porównaniu do rekordowych 160 mln ton w 2015 roku. Unijna sprzedaż powinna spaść, w tym sezonie, do 26 mln ton z 34,7 mln ton w sezonie 2015/16.

Tymczasem nie zmieniły się doskonałe szacunki zbiorów dla USA, Rosji i Ukrainy. Amerykanie zebrali w tym roku 63,2 mln ton pszenicy, a ich eksport powinien wynieść 25,9 mln ton. Rosja natomiast powinna zebrać rekordowe 72 mln ton pszenicy i wysłać z tego 30 mln ton. Produkcja tego zboża na Ukrainie osiągnęła 27 mln ton i będzie o tylko 0,3 mln ton poniżej ubiegłorocznego rekordu. Ukraiński eksport został skorygowany o 0,5 mln ton w górę do 14,5 mln tonTagi:
źródło: