| Autor: redakcja1

Przeciętne ceny zbóż w sezonie 2016/17

Wraz z nastaniem lipca zakończył się statystyczny sezon 2016/17 na krajowym rynku zbóż. Podobnie jak dwa poprzednie, charakteryzował się relatywnie niskimi cenami ziarna. Przeciętne były one od 2% niższe (w przypadku jęczmienia browarnianego) do 6% wyższe (w odniesieniu do żyta konsumpcyjnego) niż w sezonie 2015/16.

Przeciętne ceny zbóż w sezonie 2016/17
W okresie najintensywniejszego skupu (lipiec-wrzesień) wszystkie zboża, z wyjątkiem owsa konsumpcyjnego, były tańsze niż rok wcześniej. Dla jęczmienia konsumpcyjnego i paszowego różnica sięgała nawet 10%. Taka sytuacja utrzymywała się do początku bieżącego roku. Niemniej już od lutego – marca br. przeciętne ceny ziarna zaczęły przewyższać poziom z poprzedniego sezonu.
 
Zdaniem ekspertów Banku BGŻ BNP Paribas, największe zmiany zaszły na rynku żyta konsumpcyjnego. W lipcu-wrześniu 2016 r. skupowano go po 499 zł/t, czyli o 1% taniej niż rok wcześniej. Kolejne miesiące przyniosły jednak dynamiczne zwyżki cen. W czerwcu br. ziarno to było już o 30% droższe niż w czasie zbiorów i o 20% w relacji rocznej.
 
Ogółem, w całym sezonie 2016/17 przeciętna cena zakupu wyliczona jako średnia z cen tygodniowych podawanych przez Ministerstwo Rolnictwa wyniosła 555 zł/t i była o prawie 6% wyższa niż w sezonie 2015/16. Co więcej, w przeciwieństwie do innych zbóż, była też wyższa niż we wcześniejszych dwóch sezonach. Zawęziła się też relacja cen żyta do cen pszenicy. Średnio w sezonie 2015/16 pszenica konsumpcyjna była o 26% droższa od żyta, zaś w sezonie 2014/15 o 40%. W sezonie 2016/17 różnica wyniosła średnio 20%, przy czym w czerwcu spadła do zaledwie 11%.
 
Średnia cena samej pszenicy konsumpcyjnej w całym sezonie 2016/17 wyniosła 667 zł/t i była zbliżona do notowanej sezon wcześniej. W okresie zbiorów zboże to było o prawie 7% tańsze w relacji rocznej, najniższy poziom notując w pierwszej połowie sierpnia 2016 r. Od tego momentu, podobnie jak żyto, pszenica stopniowo drożeje – czerwcu br. jej ceny były o około 17% wyższe niż w okresie zbiorów (przeciętnie w ostatnich dziesięciu sezonach różnica wynosiła 10%).
 
Jeśli chodzi o inne zboża, to największy spadek cen w sezonie 2016/17 wobec sezonu 2015/16 zanotował jęczmień browarniany. Przeciętnie skupowano go po 675 zł/t, czyli o ponad 2% taniej w relacji rocznej. W nieco mniejszym stopniu (o około 1%) obniżyła się cena jęczmienia konsumpcyjnego i paszowego. Co normalne, inaczej niż w przypadku zbóż podstawowych, zachowywały się ceny kukurydzy. Jeszcze latem 2016 r. ziarno to drożało, duży spadek nastąpił dopiero po zbiorach – w listopadzie ceny wyniosły 560 zł/t, podczas gdy jeszcze w II kwartale 2016 r. sięgały 680zł/t. W całym sezonie przeciętna cena ziarna suchego ukształtowała się na poziomie 650 zł/t, czyli o prawie 3% niższym niż w sezonie 2015/16.


Tagi:
źródło: