| Autor: redakcja1

Rynek zbóż w kraju (13.02.2022)

Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku zbóż.

Rynek zbóż w kraju (13.02.2022)
Krajowe ceny zakupu zbóż wg ZSRIR MRiRW

W drugim tygodniu lutego 2022 r. na rynku krajowym handel ziarnem był ograniczony. Przetwórcy kupowali głównie pszenicę i kukurydzę. W tym czasie ceny monitorowanych zbóż wykazywały różnokierunkowe zmiany.

Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w dniach 7–13.02.2022 r. za pszenicę konsumpcyjną płacono 1 268 zł/t, a więc mniej o 2% niż w poprzednim tygodniu. Jednocześnie cena tego ziarna była niższa o 3% niż miesiąc wcześniej, ale wyższa o 35,5% niż przed rokiem.

Cena żyta konsumpcyjnego wyniosła 1 120 zł/t, a więc więcej o 6,5% niż tydzień wcześniej. Zboże to było tańsze o 3% niż przed miesiącem, ale droższe o 69% niż rok wcześniej.

Cena zakupu jęczmienia paszowego ukształtowała się na poziomie 1 128 zł/t, tj. wyższym o 2% niż w poprzednim tygodniu. Cena ta była niższa o 2,5% niż miesiąc wcześniej, ale o 47% większa niż przed rokiem.

Zakłady zbożowe pszenżyto kupowały po 1 147 zł/t, czyli taniej o 1% niż tydzień wcześniej. Zboże to kosztowało mniej o 3% niż przed miesiącem, ale więcej o 44% niż w analogicznym okresie 2021 r.

Za kukurydzę przeciętnie w kraju otrzymywano 1 093 zł/t, a zatem mniej o 1% niż w poprzednim tygodniu. Cena tego zboża była wyższa o 3% niż przed miesiącem i o 25% niż przed rokiem.


Tagi:
źródło: