| Autor: redakcja1

Rynek zbóż w kraju (18.04.2021)

Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku zbóż.

Rynek zbóż w kraju (18.04.2021)
Krajowe ceny zakupu zbóż wg ZSRIR MRiRW
 
Na rynku krajowym w dniach 12–18 kwietnia 2021 r. zmiany cen zakupu zbóż były różnokierunkowe. W zakładach zbożowych objętych monitoringiem ZSRIR MRiRW za pszenicę konsumpcyjną otrzymywano 930 zł/t, czyli mniej o 2% niż w poprzednim tygodniu. Cena tego zboża była niższa o 2% niż miesiąc wcześniej, ale wyższa o 14% niż przed rokiem.
 
Cena żyta konsumpcyjnego wyniosła 735 zł/t i była większa o 2% niż tydzień wcześniej i o 1% niż przed miesiącem. W porównaniu z notowaniami sprzed roku zboże to było droższe o 33%.
 
Cena zakupu jęczmienia paszowego ukształtowała się w granicy 844 zł/t, a więc niższej o 1% niż w poprzednim tygodniu, ale o 2% wyższej niż przed miesiącem. Jednocześnie cena ta była o 31% większa niż przed rokiem.
 
Za pszenżyto płacono 837 zł/t, czyli nieznacznie więcej niż tydzień wcześniej i przed miesiącem odpowiednio o 0,2% i o 0,3%. Zboże to było droższe o 25% niż w analogicznym czasie 2020 r.
 
Za owies konsumpcyjny płacono 678 zł/t, a zatem więcej o 1% niż tydzień wcześniej. Cena tego ziarna była wyższa o 1% niż miesiąc wcześniej, ale niższa o 1% niż przed rokiem.
 
Kukurydzę w kraju nabywano po 919 zł/t. Był to poziom podobny do notowanego w poprzednim tygodniu i wyższy o 3% niż przed miesiącem. W porównaniu z notowaniami sprzed roku zboże to było o 33% droższe.
 
Ceny eksportowe na rynkach zagranicznych
 
Na początku trzeciej dekady kwietnia 2021 r. na monitorowanych rynkach zagranicznych ceny pszenicy sporo się zwiększyły, ze względu na niesłabnące obawy o wpływ utrzymujących się niskich temperatur na uprawy pszenicy w USA, a także brak opadów w Europie Zachodniej, szczególnie we Francji. W USA w notowaniu z 21 kwietnia 2021 r. średnia eksportowa cena pszenicy HRW (na bazie FOB) wyniosła 240 EUR/t, a pszenicy SRW – 246 EUR/t. Ceny te były odpowiednio wyższe o 5% i 4% niż przed tygodniem. W tym czasie cena pszenicy konsumpcyjnej we Francji wzrosła o 5% do 236 EUR/t. W portach Morza Czarnego cena tego zboża wyniosła 207 EUR/t.
 
Eksportowa cena jęczmienia paszowego we Francji w obrębie tygodnia zwiększyła się o 5% do 221 EUR/t, a w portach Morza Czarnego – o 2% do 197 EUR/t. Eksportowa cena kukurydzy w USA ukształtowała się na poziomie 230 EUR/t, a więc o 3,5% wyższym niż tydzień wcześniej.


Tagi:
źródło: