| Autor: redakcja1

Rynek zbóż w kraju (18.07.2021)

Na rynku krajowym podaż ziarna z nowych zbiorów przyczyniła się do obniżki cen zbóż. Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku zbóż.

Rynek zbóż w kraju (18.07.2021)
Krajowe ceny zakupu zbóż
 
W zakładach zbożowych objętych monitoringiem Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w dniach 12–18.07.2021 r. za pszenicę konsumpcyjną płacono 934 zł/t, czyli mniej o 2% niż tydzień wcześniej. Było to mniej o 3% niż przed miesiącem, ale o 17% więcej niż przed rokiem.
 
Średnia cena zakupu żyta konsumpcyjnego ukształtowała się na poziomie 731 zł/t, tj. niższym o 2% niż w poprzednim tygodniu i o 6% niż miesiąc wcześniej. Jednocześnie zboże to było droższe o 33% niż w analogicznym okresie 2020 r.
 
Za jęczmień paszowy uzyskiwano 706 zł/t, czyli mniej o 10% niż tydzień wcześniej. Cena tego zboża była niższa o 21% od notowanej przed miesiącem, ale wyższa o 15% niż rok wcześniej.
 
Za pszenżyto płacono 896 zł/t, tj. mniej o 3% niż tydzień wcześniej i o 0,4% niż przed miesiącem. Jednocześnie cena ta była większa o 29% niż przed rokiem.
 
Kukurydzę średnio w kraju kupowano po 1 001 zł/t, a zatem taniej o 2% niż w poprzednim tygodniu i o 0,4% niż miesiąc wcześniej. W porównaniu z notowaniami sprzed roku zboże to było o 30% droższe.
 
Ceny eksportowe na rynkach zagranicznych
 
Obawy o negatywny wpływ suszy w USA na stan plantacji pszenicy skutkowały zwyżką cen tego zboża w trzecim tygodniu lipca 2021 r. W USA w notowaniu z 21.07.2021 r. średnia eksportowa cena pszenicy SRW (na bazie FOB), wyniosła 242 EUR/t, a pszenicy HRW – 263 EUR/t. Było to odpowiednio więcej o 10% i o 7,5% niż przed tygodniem. W tym czasie we Francji cena pszenicy konsumpcyjnej wzrosła o 2% do 216 EUR/t, a w portach Morza Czarnego – o 7% do 197 EUR/t.
 
Za jęczmień paszowy we Francji uzyskiwano 206 EUR/t, tj. więcej o 2% niż przed tygodniem. W portach Morza Czarnego cena tego ziarna zwiększyła się o 1% do 180 EUR/t.


Tagi:
źródło: