| Autor: redakcja1

Rynek zbóż w kraju (20.03.2022)

Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku zbóż.

Rynek zbóż w kraju (20.03.2022)
Ceny zakupu pszenicy i kukurydzy na giełdzie MATIF

Cena pszenicy konsumpcyjnej w najbliższym kontrakcie terminowym na giełdzie MATIF w notowaniu z 25.03.2022 r. ukształtowała się na poziomie 381,25 EUR/t względem 376,50 EUR/t w notowaniu z 24.03.2022 r., co daje wzrost o 1,3%. Jednocześnie cena pszenicy na giełdzie MATIF była wyższa o 5,4% w porównaniu z ceną notowaną przed tygodniem, tj. 18.03.2022 r.

Cena kukurydzy w najbliższym kontrakcie terminowym na giełdzie MATIF w notowaniu z 25.03.2022 r. ukształtowała się na poziomie 338,75 EUR/t, tj. wyższym o 1,7% niż w notowaniu z 24.03.2022 r. Jednocześnie cena kukurydzy na giełdzie MATIF była o 4,4% większa w stosunku do ceny notowanej przed tygodniem.

Krajowe ceny zakupu zbóż według ZSRIR MRiRW

Na rynku krajowym w trzecim tygodniu marca 2022 r. zaobserwowano obniżkę monitorowanych cen pszenicy konsumpcyjnej, owsa konsumpcyjnego i kukurydzy, przy dalszej zwyżce cen żyta konsumpcyjnego, jęczmienia paszowego i pszenżyta.

W dniach 14–20.03.2022 r. według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW za pszenicę konsumpcyjną płacono 1 530 zł/t, czyli mniej o 2% niż w poprzednim tygodniu. Jednocześnie cena tego ziarna była wyższa o 21% niż miesiąc wcześniej i o 61% niż przed rokiem.

Cena żyta konsumpcyjnego wyniosła 1 225 zł/t i była większa o 1% niż tydzień wcześniej. Zboże to było droższe o 13,5% niż przed miesiącem i o 69% niż rok wcześniej.

Cena zakupu jęczmienia paszowego ukształtowała się na poziomie 1 250 zł/t, a zatem wyższym o 2% niż w poprzednim tygodniu. Cena ta była większa o 11% od notowanej miesiąc wcześniej i o 52% niż w analogicznym okresie 2021 r.

Za pszenżyto płacono 1 319 zł/t, a więc więcej o 2% niż w poprzednim tygodniu oraz o 17,5% niż przed miesiącem. Jednocześnie cena tego ziarna była wyższa o 58% niż przed rokiem.

Owies konsumpcyjny kupowano po 1 070 zł/t. Zboże to było tańsze o 8% niż przed tygodniem, ale droższe o 4% niż przed miesiącem. W porównaniu z notowaniem sprzed roku owies kosztował więcej o 59%.

Za kukurydzę w kraju otrzymywano 1 300 zł/t, czyli mniej o 2% niż tydzień wcześniej. Cena tego zboża była wyższa o 19% niż przed miesiącem i o 45,5% niż przed rokiem.

Ceny na rynkach zagranicznych

W czwartym tygodniu marca 2022 r. na monitorowanych rynkach zagranicznych zwiększyły się ceny pszenicy. W USA w notowaniu z 23 marca 2022 r. eksportowa cena pszenicy HRW (na bazie FOB) wyniosła 447 EUR/t, a więc to więcej o 4% niż tydzień wcześniej. Cena pszenicy SRW (na rynku amerykańskim) ukształtowała się na poziomie 418 EUR/t, tj. wyższym o 3% niż przed tygodniem. W tym czasie we Francji cena pszenicy konsumpcyjnej wzrosła o 5% do 409 EUR/t.

Za jęczmień paszowy we Francji uzyskiwano 397 EUR/t, czyli więcej o 9% niż przed tygodniem, a w portach Morza Czarnego, podobnie jak tydzień wcześniej – 387 EUR/t. Cena kukurydzy w USA w obrębie tygodnia wzrosła o 1% do 332 EUR/t.


Tagi:
źródło: