| Autor: redakcja1

Rynek zbóż w kraju (21.01.2018)

Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku zbóż.

Rynek zbóż w kraju (21.01.2018)
Ceny zakupu zbóż
 
W dniach 15–21.01.2018 r. w zakładach zbożowych objętych monitoringiem Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW pszenicę konsumpcyjną skupowano po 691 zł/t, czyli o 1% drożej niż tydzień wcześniej i w końcu grudnia 2017 r. Jednocześnie zboże to kosztowało więcej o 1,5% niż przed rokiem.
 
Za żyto konsumpcyjne w kraju otrzymywano 583 zł/t, a więc cena była niższa o 0,5% niż w poprzednim tygodniu, ale o 2% wyższa niż w końcu 2017 r. W porównaniu z notowaniami sprzed roku zboże to było o 5% droższe.
 
Cena zakupu jęczmienia paszowego ukształtowała się w granicy 665 zł/t względem 669 zł/t tydzień wcześniej. Cena tego ziarna była o 2% mniejsza niż w drugiej połowie grudnia 2017 r., ale o 8% większa niż przed rokiem.
 
Za kukurydzę w kraju płacono 617 zł/t, tj drożej o 3% niż w poprzednim tygodniu. Cena tego ziarna była podobna do uzyskanej w końcu grudnia 2017 r., ale o 4% niższa niż rok wcześniej.
 
Ceny na giełdach zagranicznych
 
W czwartym tygodniu stycznia 2018 r. na monitorowanych giełdach zagranicznych przeważały zwyżki cen zbóż. W notowaniu z 24 stycznia 2018 r. na giełdzie w USA eksportowa cena pszenicy SRW (na bazie FOB) wyniosła 150 EUR/t i była o 1% większa niż przed tygodniem. W tym czasie cena pszenicy HRW ukształtowała się na poziomie 184 EUR/t, czyli o 0,2% mniejszym. Na giełdzie we Francji i w portach Morza Czarnego za pszenicę konsumpcyjną płacono 159 EUR/t, czyli o 0,2–0,3% więcej niż przed tygodniem.
 
Cena jęczmienia paszowego w portach Morza Czarnego oraz we Francji w obrębie tygodnia wzrosła o 2% odpowiednio do 159 EUR/t i 160 EUR/t.
 
Cena kukurydzy w portach Morza Czarnego wyniosła 140 EUR/t i była o 0,5% wyższa niż przed tygodniem. W tym czasie na giełdzie w USA za ziarno to płacono 132 EUR/t, o 1% mniej niż przed tygodniem, a na giełdzie we Francji – o 0,3% do 153 EUR/t.


Tagi:
źródło: