| Autor: redakcja1

Rynek zbóż w kraju (24.04.2022)

Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku zbóż.

Rynek zbóż w kraju (24.04.2022)
Ceny zakupu pszenicy i kukurydzy na giełdzie MATIF

Cena pszenicy konsumpcyjnej w najbliższym kontrakcie terminowym na giełdzie MATIF w notowaniu z 28.04.2022 r. ukształtowała się na poziomie 416,50 EUR/t względem 418,25 EUR/t w notowaniu z 27.04.2022 r., tj. spadek o 0,4%. Jednocześnie cena pszenicy na giełdzie MATIF była o 2,6% wyższa w porównaniu z ceną notowaną przed tygodniem.

Cena kukurydzy w najbliższym kontrakcie terminowym na giełdzie MATIF w notowaniu z 28.04.2022 r., podobnie jak w notowaniu z 27.04.2022 r., ukształtowała się na poziomie 349,00 EUR/t. Jednocześnie cena kukurydzy na giełdzie MATIF była o 5,4% większa w stosunku do ceny notowanej przed tygodniem tj. 21.04.2022 r.

Krajowe ceny zakupu zbóż według ZSRIR MRiRW

Na rynku krajowym w trzecim tygodniu kwietnia 2022 r. odnotowano dalszą zwyżkę monitorowanych cen zbóż podstawowych i nieznaczny spadek cen kukurydzy.

W dniach 18–24.04.2022 r. według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW za pszenicę konsumpcyjną płacono 1 664 zł/t, czyli więcej o 0,5% niż w poprzednim tygodniu. Jednocześnie cena tego ziarna była wyższa o 9% niż miesiąc wcześniej i o 77% niż przed rokiem.

Cena żyta konsumpcyjnego wyniosła 1 364 zł/t i była większa o 4% niż tydzień wcześniej. Zboże to było droższe o 13% niż przed miesiącem i o 84% niż rok wcześniej.

Cena zakupu jęczmienia paszowego ukształtowała się w granicy 1 443 zł/t, czyli o 4% wyższej niż w poprzednim tygodniu. Cena ta była większa o 12,5% od notowanej miesiąc wcześniej i o 71% niż w analogicznym okresie 2021 r.

Za pszenżyto płacono 1 449 zł/t, czyli więcej o 2% niż w poprzednim tygodniu oraz o 8% niż przed miesiącem. Jednocześnie cena tego ziarna była wyższa o 73% niż przed rokiem.

Owies konsumpcyjny kupowano po 1 283 zł/t. Zboże to było droższe o 5% niż przed tygodniem i o 11% niż przed miesiącem. W porównaniu z notowaniem sprzed roku owies był dwukrotnie droższy.

Za kukurydzę w kraju uzyskiwano 1 431 zł/t względem 1433 zł/t tydzień wcześniej. Cena tego zboża była wyższa o 10% niż przed miesiącem i o 55% niż przed rokiem.

Ceny na rynkach zagranicznych

W ostatnim tygodniu kwietnia 2022 r. na monitorowanych rynkach zagranicznych wzrosły ceny pszenicy. W USA w notowaniu z 27 kwietnia 2022 r. średnia eksportowa cena pszenicy HRW (na bazie FOB) wyniosła 473 EUR/t, tj. więcej o 0,5% niż tydzień wcześniej. Ceny pszenicy SRW (na rynku amerykańskim) oraz pszenicy konsumpcyjnej we Francji ukształtowały się w obu przypadkach na poziomie 417 EUR/t, czyli po 2% wyższym niż przed tygodniem. Za jęczmień paszowy we Francji uzyskiwano 411 EUR/t, a w portach Morza Czarnego – 364 EUR/t, a więc po 2% więcej niż przed tygodniem. Cena kukurydzy w USA w ciągu tygodnia wzrosła o 2% do 342 EUR/t.


Tagi:
źródło: