| Autor: redakcja1

Rynek zbóż w kraju (25.03.2018)

Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku zbóż.

Rynek zbóż w kraju (25.03.2018)
Ceny zakupu zbóż
 
W marcu 2018 r. podaż zbóż do skupu na rynku krajowym jest stosunkowo niska. Firmy handlowe oferują więcej ziarna niż producenci. Popyt na ziarno ze strony młynów i wytwórni pasz pozostaje umiarkowany. Zapotrzebowanie na zboże mogło wzrosnąć w końcu marca ze względu na większe zapotrzebowanie na pasze dla piskląt.
 
Jak wynika danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w dniach 19–25 marca 2018 r. za pszenicę konsumpcyjną płacono po 679 zł/t, czyli o 0,4% drożej niż w poprzednim tygodniu. Cena ta była o 1% wyższa niż miesiąc wcześniej, ale o 2% niższa niż przed rokiem.
 
Zwyżkę cen pszenicy, w porównaniu z poprzednim tygodniem, odnotowano też w większości krajów Unii Europejskiej. W dniach 19–25.03.2018 r. za pszenicę konsumpcyjną w UE płacono 165 EUR/t, czyli o 1% więcej niż w poprzednim tygodniu. Zboże to było o 0,2% tańsze niż przed miesiącem, ale o 2% droższe niż przed rokiem. Cena pszenicy w Polsce wyrażona w walucie unijnej wyniosła 161 EUR/t i była większa o 4% niż na Słowacji i o 1% niż w Czechach, ale o 4% mniejsza niż w Niemczech.
 
Krajowa cena zakupu żyta konsumpcyjnego, podobnie jak w poprzednim tygodniu oraz miesiąc wcześniej, ukształtowała się na poziomie 573 zł/t. Jednak w porównaniu z cenami sprzed roku zboże to było o 2% tańsze.
 
Przeciętna cena jęczmienia paszowego wy-niosła 673 zł/t wobec 663 zł/t w poprzednim tygodniu. Cena tego ziarna była o 1,5% wyższa od uzyskanej miesiąc wcześniej i o 9% wyższa niż w porównywalnym okresie 2017 r.
 
Za jęczmień paszowy na obszarze UE płacono 161 EUR/t, a więc więcej o 1% niż w poprzednim tygodniu i o 3% niż przed miesiącem. W stosunku do cen sprzed roku zboże to było o 7% droższe. W Polsce cena jęczmienia wyrażona w euro ukształtowała się na poziomie 160 EUR/t. Cena ta była o 6% mniejsza niż w Niemczech, ale 14% wyższa niż na Słowacji.
 
Za kukurydzę w Polsce płacono 647 zł/t, tj. więcej o 1% niż tydzień wcześniej i o 3% niż przed miesiącem. Cena tego zboża była jednak o 3% niższa niż rok wcześniej.
 
Cena kukurydzy w UE w porównaniu z poprzednim tygodniem uległa spadkowi o 1,5% do 162 EUR/t. Jednocześnie zboże to było o 2% droższe niż miesiąc wcześniej, ale o 1% tańsze niż przed rokiem. Krajowa cena kukurydzy wyrażona w walucie unijnej wyniosła 154 EUR/t. Cena ta była o 0,2% niższa od średniej na Węgrzech, ale o 1% wyższa niż na Słowacji.
 
Ceny na rynkach zagranicznych
 
W ostatnim tygodniu marca 2018 r. przeważały spadki eksportowych cen zbóż. W notowaniu z 28 marca 2018 r. w USA eksportowa cena pszenicy HRW (na bazie FOB) ukształtowała się w granicy 186 EUR/t, a pszenicy SRW – 163 EUR/t. Ceny te były mniejsze niż przed tygodniem odpowiednio o 2% i o 1%. W portach Morza Czarnego cena pszenicy konsumpcyjnej wyniosła 168 EUR/t i była o 1% niższa niż tydzień wcześniej. W tym czasie we Francji za zboże to płacono 167 EUR/t, tj. o 0,4% więcej.
 
Eksportowa cena jęczmienia paszowego w portach Morza Czarnego w obrębie tygodnia zwiększyła się o 0,5% do 176 EUR/t. We Francji za zboże to otrzymywano 174 EUR/t, a więc o 0,2% mniej niż przed tygodniem.
 
Eksportowa cena kukurydzy w USA ukształtowała się na poziomie 146 EUR/t, tj. o 2% mniejszym niż przed tygodniem. W portach Morza Czarnego cena kukurydzy, w porównaniu z notowaniami sprzed tygodnia, zmniejszyła się o 3% do 161 EUR/t, a we Francji o 1% do 164 EUR/t.


Tagi:
źródło: