| Autor: redakcja1

Rynek zbóż w kraju (26.01.2020)

Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku zbóż.

Rynek zbóż w kraju (26.01.2020)
 
Ceny zbóż, ale z wykluczeniem jęczmienia w czwartym kwartale 2019 r. wykazywały trend zwyżkowy. W grudniu 2019 r. cena pszenicy wyniosła 693 zł/t i była o 1,5% wyższa niż przed miesiącem. W tym czasie cena żyta zwiększyła się o 7% do 580 zł/t. Ceny te były odpowiednio o 4% i 2% większe niż w sierpniu 2019 r., a więc w okresie największej ich podaży.
 
Krajowe ceny zakupu zbóż
 
Na rynku krajowym w trzecim tygodniu stycznia 2020 r. zwiększyły się ceny większości rodzajów zbóż. W zakładach zbożowych objętych monitoringiem Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW cena zakupu pszenicy konsumpcyjnej ukształtowała się w granicy 740 zł/t, czyli o 2% wyższej niż w poprzednim tygodniu. Cena tego zboża była o 4% większa niż miesiąc wcześniej, ale o 13,5% mniejsza niż przed rokiem.
 
Za żyto konsumpcyjne w kraju otrzymywano 564 zł/t, a zatem więcej o 1% niż tydzień wcześniej, ale mniej o 3% niż przed miesiącem. W odniesieniu do notowań sprzed roku zboże to było o 23% tańsze.
 
Cena zakupu jęczmienia paszowego wyniosła 670 zł/t i była wyższa o 3% niż we wcześniejszym tygodniu, ale o 0,3% niższa niż miesiąc wcześniej. Ziarno to było o 17% tańsze niż przed rokiem.
 
Kukurydzę zbywano po 650 zł/t. Cena tego zboża była większa o 0,5% niż przed tygodniem i o 2% niż przed miesiącem. Jednocześnie cena tego ziarna była o 12% mniejsza od otrzymanej w analogicznym czasie 2019 r.
 
Ceny na rynkach zagranicznych
 
W ostatnim tygodniu stycznia 2019 r. na monitorowanych rynkach zagranicznych przeważały zniżki cen pszenicy. W USA w notowaniu z 29 stycznia 2020 r. eksportowa cena pszenicy SRW (na bazie FOB) wyniosła 235 EUR/t, a pszenicy HRW – 211 EUR/t. Ceny te w obu przypadkach były o 1% mniejsze niż przed tygodniem. W tym czasie we Francji cena pszenicy konsumpcyjnej zmalała o 3% do 197 EUR/t. W portach Morza Czarnego cena tego zboża ukształtowała się w granicy 210 EUR/t, tj. o 1% wyższej niż przed tygodniem.
 
Za jęczmień paszowy we Francji otrzymywano 171 EUR/t, a zatem o 1% więcej niż przed tygodniem, a w portach Morza Czarnego – o 3,5% do 175 EUR/t.
 
Cena kukurydzy w portach Morza Czarnego w obrębie tygodnia zwiększyła się o 2,5% do 168 EUR/t. W tym czasie w USA kukurydza zmalała o 0,2% do 161 EUR/t.
 


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!