| Autor: redakcja1

Rynek zbóż w kraju (26.06.2022)

W czwartym tygodniu czerwca 2022 r. na rynku krajowym odnotowano obniżki cen zbóż. Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku zbóż.

Rynek zbóż w kraju (26.06.2022)
Krajowe ceny zakupu zbóż według ZSRIR MRiRW

W dniach 20–26.06.2022 r. według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW za pszenicę konsumpcyjną płacono 1 681 zł/t, czyli mniej o 2% niż w poprzednim tygodniu i 3% niż miesiąc wcześniej. Jednocześnie cena tego ziarna była o 75% wyższa niż przed rokiem.

Cena żyta konsumpcyjnego w Polsce wyniosła 1 389 zł/t i była wyższa o 0,4% niż tydzień wcześniej. Zboże to było tańsze o 2% niż przed miesiącem, ale droższe o 72% niż rok wcześniej.

Cena zakupu jęczmienia paszowego ukształtowała się w granicy 1 397 zł/t, tj. o 6% niższym od notowanego tydzień wcześniej. Cena ta była o 7% mniejsza niż przed miesiącem, ale o 57% wyższa niż w analogicznym okresie roku 2021.

Za pszenżyto płacono 1 448 zł/t, czyli mniej o 1% niż przed tygodniem i o 4,5% niż miesiąc wcześniej. Jednocześnie ziarno to było o 62% droższe niż przed rokiem.

Owies konsumpcyjny, podobnie jak tydzień wcześniej, kupowano w kraju po 1 319 zł/t. Zboże to było droższe o 1% niż przed miesiącem oraz 2,1 razy niż rok wcześniej.

Za kukurydzę uzyskiwano 1 464 zł/t względem 1 469 zł/t tydzień wcześniej. Jednocześnie cena tego zboża była wyższa o 0,5% niż przed miesiącem i o 42% niż przed rokiem.

Ceny eksportowe na rynkach zagranicznych

Na monitorowanych rynkach zagranicznych w ostatnim tygodniu czerwca 2022 r odnotowano dalszy wyraźny spadek ceny zbóż. W USA 29 czerwca 2022 r. średnia eksportowa cena pszenicy HRW (na bazie FOB) wyniosła 402 EUR/t, a pszenicy SRW 339 EUR/t. Ceny tych zbóż były niższe niż przed tygodniem odpowiednio o 4% i o 6%. We Francji cena pszenicy konsumpcyjnej ukształtowała się na poziomie 368 EUR/t, czyli niższym o 4% niż tydzień wcześniej. Za jęczmień paszowy w portach Morza Czarnego uzyskiwano 333 EUR/t, a zatem mniej o 7% niż przed tygodniem. W tym czasie we Francji cena tego zboża zmniejszyła się o 4% do 323 EUR/t. Cena kukurydzy w USA ukształtowała się na poziomie 328 EUR/t wobec 330 EUR/t przed tygodniem, co oznacza spadek o blisko 1%.

Ceny zakupu pszenicy i kukurydzy na giełdzie MATIF

Cena pszenicy konsumpcyjnej w najbliższym kontrakcie terminowym na giełdzie MATIF w notowaniu z 30.06.2022 r. ukształtowała się na poziomie 350,25 EUR/t wobec 358,50 EUR/t, a więc to mniej o 2,3%.

Cena pszenicy była niższa o 5,1% w porównaniu z ceną notowaną przed tygodniem, wynoszącą 369,00 EUR/t. Na giełdzie MATIF w notowaniu z 30.06.2022 r. cena kukurydzy w najbliższym kontrakcie terminowym wyniosła 296,75 EUR/t i była o 2,5% niższa niż w notowaniu z 29.06.2022 r. Jednocześnie cena kukurydzy na giełdzie MATIF była o 3,1% mniejsza od ceny uzyskanej przed tygodniem.


Tagi:
źródło: