| Autor: redakcja1

Rynek zbóż w Polsce (1.01.2023)

W ostatnim tygodniu 2022 r. ceny zakupu pszenicy konsumpcyjnej i kukurydzy wzrosły, a pozostałych monitorowanych zbóż uległy zmniejszeniu. Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku zbóż.

Rynek zbóż w Polsce (1.01.2023)
Ceny kontraktów na pszenicę i kukurydzę na giełdzie MATIF

Na początku 2023 r. ceny pszenicy konsumpcyjnej i kukurydzy notowane w kontraktach terminowych na marzec 2023 r. uległy spadkowi. Cena pszenicy konsumpcyjnej w najbliższym kontrakcie terminowym na giełdzie MATIF w notowaniu z 6.01.2023 r. ukształtowała się w granicy 300,00 EUR/t wobec 301,75 EUR/t w notowaniu z 5.01.2023 r. Cena pszenicy była o 3% niższa od notowanej przed tygodniem.

Na giełdzie MATIF w notowaniu z 6.01.2023 r. cena kukurydzy w najbliższym kontrakcie terminowym wyniosła 290,50 EUR/t wobec 290,00 EUR/t w notowaniu z 5.01.2023 r. Cena kukurydzy na giełdzie MATIF była niższa o 1,7% od ceny uzyskanej przed tygodniem.

Krajowe ceny zakupu zbóż według ZSRIR MRiRW

Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w dniach 26.12.2022 r. – 01.01.2023 r. za pszenicę konsumpcyjną płacono 1 489 zł/t, czyli więcej o 2% niż w poprzednim tygodniu. Jednocześnie cena tego ziarna była niższa o 2% niż miesiąc wcześniej, ale wyższa o 21% niż przed rokiem. W końcu grudnia 2022 r. (26.12.2022 r. – 1.01.2023 r.) na rynku unijnym cena pszenicy konsumpcyjnej wyniosła 320 EUR/t, tj. więcej o około 2% niż tydzień wcześniej. Zboże to było o 1% tańsze niż przed miesiącem, ale droższe o 19% niż przed rokiem.

W Polsce cena pszenicy konsumpcyjnej wyrażona w walucie unijnej ukształtowała się na poziomie 319 EUR/t, a więc niższym o 0,3% od średniej unijnej. Była ona m.in. mniejsza o 3,5% niż w Czechach, o 3% niż na Słowacji, o 1% niż we Francji, ale wyższa o 1% niż w Niemczech.

W Polsce cena żyta konsumpcyjnego wyniosła 1 164 zł/t i była mniejsza o około 2% niż tydzień wcześniej i przed miesiącem. Zboże to było jednak droższe o 8% niż rok wcześniej.

Cena zakupu jęczmienia paszowego ukształtowała się w granicy 1 316 zł/t, tj. niższej o 1% niż w poprzednim tygodniu. Cena ta była mniejsza o 2% od notowanej miesiąc wcześniej, ale wyższa o 20% niż przed rokiem.

Za jęczmień paszowy na obszarze UE płacono 293 EUR/t. Cena ta była wyższa o 4% niż w poprzednim tygodniu, ale niższa o 0,5% niż przed miesiącem. W porównaniu z notowaniami sprzed roku zboże to było droższe o 12%. Krajowa cena jęczmienia paszowego wyrażona w euro była niższa o 4% od średniej unijnej oraz m.in. o 2% niż we Francji i o 1% niż w Niemczech.

Polskie zakłady zbożowe pszenżyto kupowały po 1 297 zł/t, tj. taniej o 2% niż tydzień wcześniej. Zboże to kosztowało mniej o 5% niż przed miesiącem, ale więcej o 8% niż w porównywalnym okresie 2021 r.

Za kukurydzę w kraju otrzymywano 1 385 zł/t, czyli więcej o 4% niż tydzień wcześniej. Cena tego zboża była wyższa o 2% niż przed miesiącem i o 31% niż przed rokiem.

Cena kukurydzy w UE, w porównaniu z poprzednim tygodniem, wzrosła o 0,1% do 285 EUR/t. Cena tego zboża była jednak niższa o 6,5% niż przed miesiącem, ale wyższa o 13% niż rok wcześniej. Krajowa cena kukurydzy wyrażona w walucie unijnej wyniosła 297 EUR/t i była większa o 4% niż średnio w UE. Cena ta była m.in. niższa o 7% niż w Rumunii - największego unijnego eksportera tego zboża.

W ujęciu regionalnym średnie ceny zakupu pszenicy konsumpcyjnej były największe w makroregionie południowym, a żyta konsumpcyjnego – w północno-zachodnim. W przypadku jęczmienia paszowego średnie ceny zakupu były najwyższe w makroregionie południowym, a kukurydzy – w centralno-wschodnim.


Tagi:
źródło: