| Autor: redakcja1

Rynek zbóż w Polsce (31.12.2023)

W drugiej połowie grudnia 2023 r. na rynku krajowym zmiany cen monitorowanych zbóż były różnokierunkowe. Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku zbóż

Rynek zbóż w Polsce (31.12.2023)
Krajowe ceny zakupu zbóż według ZSRIR MRiRW

W dniach 18–31 grudnia 2023 r. według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW za pszenicę konsumpcyjną płacono 968 zł/t, czyli więcej o 1% niż w poprzednim notowaniu. Jednocześnie cena tego ziarna była wyższa o 3% od notowanej miesiąc wcześniej, ale niższa o 35% niż przed rokiem.

Cena żyta konsumpcyjnego wyniosła 625 zł/t i była mniejsza o 2% niż w poprzednim notowaniu oraz miesiąc wcześniej. Zboże to było tańsze o 46% niż przed rokiem.

Cena zakupu jęczmienia paszowego ukształtowała się na poziomie 762 zł/t, niższym o ponad 1% od notowanego tydzień wcześniej. Ziarno to było tańsze o 1% niż przed miesiącem i o 42% niż w analogicznym okresie 2022 r.

Cena pszenżyta, w porównaniu z poprzednim notowaniem, zwiększyła się o 9% do 803 zł/t. Jednocześnie cena tego zboża była większa o 5% niż przed miesiącem, ale niższa o 38% niż przed rokiem.

Za kukurydzę „suchą” otrzymywano 815 zł/t, a zatem mniej o 1% niż w poprzednim notowaniu. Cena tego zboża była niższa o 1,5% niż przed miesiącem i o 41% niż przed rokiem.

Eksportowe ceny zbóż na rynkach zagranicznych (na bazie FOB)

Na monitorowanych rynkach zagranicznych w pierwszych dniach stycznia 2024 r. przeważały spadki cen zbóż. W USA 3 stycznia 2024 r. eksportowa cena pszenicy HRW (na bazie FOB) wyniosła 260 EUR/t i była o niższa o 0,4% niż tydzień wcześniej. W tym czasie cena amerykańskiej pszenicy SRW zmniejszyła się o 2% do 237 EUR/t. We Francji cena pszenicy konsumpcyjnej ukształtowała się na poziomie 221 EUR/t, czyli o 1% niższym niż tydzień wcześniej.


Tagi:
źródło: