| Autor: redakcja1

Rynek zbóż w Polsce i na świecie (31.03-06.04.2014)

Zapraszamy do zapoznania się z podsumowaniem rynku zbóż w dniach od 31 marca do 6 kwietnia 2014 roku w Polsce, przygotowanym w cotygodniowym raporcie przez Agencję Rynku Rolnego.

Rynek zbóż w Polsce i na świecie (31.03-06.04.2014)
Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w dniach 31.03–06.04.2014 r. za pszenicę konsumpcyjną w skupie średnio płacono 778 zł/t, czyli o więcej 1% niż w poprzednim tygodniu i o 2% niż miesiąc wcześniej. Ceny pszenicy były jednak o 20% mniejsze niż przed rokiem.
 
Cena żyta konsumpcyjnego w krajowym skupie wynosiła 568 zł/t. Była ona większa o 2% niż tydzień wcześniej i o 1% niż przed miesiącem. Jednocześnie zboże to było o 18% tańsze niż w porównywalnym okresie 2013 r.
 
Za jęczmień paszowy, tak jak tydzień wcześniej, przeciętnie w kraju płacono 769 zł/t. Cena ta była o 2% wyższa niż przed miesiącem, ale o 6% mniejsza od wysokich cen sprzed roku.
 
Średnia cena skupu kukurydzy ukształtowała się w granicach 690 zł/t, a zatem była droższa o 1% niż w poprzednim tygodniu i o 5% niż miesiąc wcześniej. Jednocześnie ziarno to było o 21% tańsze niż rok wcześniej.
 
Giełdy w Polsce
 
W pierwszym tygodniu kwietnia 2014 r. na krajowych giełdach towarowych odnotowano wzrost transakcyjnych cen zbóż konsumpcyjnych. W dniach 31.03–06.04.2014 r. sprzedano nieznaczne ilości pszenicy konsumpcyjnej przeciętnie po 805 zł/t oraz żyta konsumpcyjnego po 563 zł/t. Ceny tych zbóż były większe niż przed tygodniem odpowiednio o 5% i o 3%. Nabywców znalazł jęczmień paszowy, za który średnio płacono 749 zł/t.
 
W dniach 07-09.04.2014 r. przeciętne ceny pszenicy i żyta oferowanych do sprzedaży ponownie zwiększyły się, a jęczmienia paszowego i kukurydzy uległy spadkowi. W tym czasie ceny zbóż w ofercie giełdowej kształtowały się następująco: pszenica konsumpcyjna 735–900 zł/t, pszenica paszowa 735–790 zł/t, żyto konsumpcyjne 560–635 zł/t, jęczmień paszowy 500–790 zł/t oraz kukurydza 530–750 zł/t.
 
Ceny na giełdach zagranicznych
 
Na początku kwietnia 2014 r. na monitorowanych giełdach zagranicznych przeważały zniżki cen zbóż. W notowaniu z 3 kwietnia 2014 r. (za FAPA) na giełdzie w USA cena pszenicy SRW, Nr 2 była mniejsza o 9% niż przed tygodniem, a HRW, Nr 1 o 3%. W tym czasie na giełdach Europy Zachodniej ceny pszenicy konsumpcyjnej zmalały o 2%. Na Ukrainie giełdowa cena tego zboża pozostała niezmienna.
 
Średnia cena jęczmienia paszowego na giełdzie we Francji była niższa niż przed tygodniem o 2%, a w Niemczech i w USA o 1%. W obrębie tygodnia giełdowa cena kukurydzy we Francji obniżyła się o 0,3%, w USA nie uległa zmianie, a w Argentynie wzrosła o 0,4%.
Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!