| Autor: redakcja1

Spadek globalnych zbiorów kukurydzy w sezonie 2017/18

Światowa produkcja kukurydzy w nadchodzącym sezonie będzie niższa niż w sezonie bieżącym. Największy spadek przewidywany jest w USA oraz w Chinach.

Spadek globalnych zbiorów kukurydzy w sezonie 2017/18
W majowym raporcie Departamentu Rolnictwa Stanów Zjednoczonych (USDA) przedstawiono prognozę produkcji kukurydzy na świecie w sezonie 2017/18 w wysokości 1032 mln t, czyli o 35 mln t mniejszej niż w rekordowo obfitym sezonie bieżącym. Jeszcze w kwietniu oczekiwano obniżki na poziomie 33 mln t, ale dość istotnej korekcie uległy przewidywania dla Kanady i Unii Europejskiej.
 
UE jest ciekawym przypadkiem, bo mimo zmniejszenia prognozy zbiorów kukurydzy w 2017 r., będzie ona jednym z niewielu regionów, gdzie produkcja będzie wyższa niż sezon wcześniej. Według USDA w Unii zebranych zostanie 62 mln t tego zboża, czyli o 1,3 mln t więcej niż rok wcześniej. Z kolei firma Tallage w czerwcowym raporcie Strategie Grains (SG) prognozuje produkcję na poziomie 60 mln t wobec 59,9 mln t w 2016 r. W obu wypadkach jest to jednak mniej niż oczekiwano jeszcze miesiąc temu. Ma to związek przede wszystkim z notowanym deficytem wody. Wprawdzie sytuacja poprawiła się w Europie Zachodniej, ale nadal pozostaje problematyczna w pozostałych krajach UE.
 
Według ekspertów BGŻ BNP Paribas, w Polsce zainteresowanie rolników uprawą kukurydzy było dość duże. Według raportu Strategie Grains powierzchnia jej zasiewów w 2017 r. wyniosła 650 tys. ha, czyli o 70 tys. ha więcej niż w ubiegłym roku. Niemniej plony mają być już o ponad 9% niższe r/r i tym samym zbiory wyniosą 4,17 mln t wobec 4, 25 mln t w 2016 r. Z kolei Sparks oczekuje, że plony spadną o ponad 14% w relacji rocznej i, pomimo zwiększania areału, produkcja obniży się do 4,1 mln t.
 
Problem suszy dotknął także Ukrainę, ale, ze względu na rekordową powierzchnię zasiewów, podobnie jak w UE oczekiwany jest wzrost zbiorów kukurydzy – z 28 mln t notowanych w 2016 r. do 28,5 mln t. W Rosji produkcja ma być zbliżona do ubiegłorocznej i wynieść około 15,4 mln t. Zatem łącznie w regionie, tj. w UE, Rosji, i na Ukrainie zebranych może zostać 105,9 mln t kukurydzy, o 1,8 mln t więcej niż w ubiegłym roku.
 
W przypadku dwóch największych światowych producentów tego zboża: Stanów Zjednoczonych i Chin, w zbliżającym się sezonie USDA prognozuje już spadek zbiorów. W USA oczekiwane są na poziomie 357,3 mln t. Tym samym obniżka wobec sezonu 2016/17 w ujęciu bezwzględnym jest dość duża, bo wynosi 27,5 mln t. W Chinach prognozy mówią o produkcji na poziomie 215 mln t, o 4,6 mln t niższym wobec sezonu 2016/17.
 
Niższa o 35 mln t globalna produkcja kukurydzy będzie do pewnego stopnia rekompensowana przez rekordowo wysokie zapasy początkowe – o 12,1 mln t wyższe niż w mijającym sezonie.


Tagi:
źródło: