| Autor: redakcja1

Sytuacja cenowa na rynku zbóż w Polsce (grudzień 2013 r.)

Dobre zbiory zbóż na półkuli północnej skutkowały spadkiem globalnych cen zbóż w okresie żniw – podaje Agencja Rynku Rolnego.

Sytuacja cenowa na rynku zbóż w Polsce (grudzień 2013 r.)
W czwartym kwartale 2013 r., ze względu na sezonową zniżkę podaży oraz duży popyt na zboża, przede wszystkim w krajach Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu, ceny zbóż w Europie Zachodniej wzrosły. Również w Polsce, po spadku w okresie zbiorów, od września 2013 r. ceny zbóż objęły trend wzrostowy.
 
Jak wynika z danych GUS w grudniu 2013 r. w skupie za pszenicę średnio otrzymywano 761 zł/t, o 17% więcej niż w sierpniu, ale o 25% mniej niż rok wcześniej. Przeciętna cena jęczmienia wynosiła 760 zł/t, przy czym jęczmień paszowy kosztował 749 zł/t. Ceny jęczmienia ogółem były większe niż w sierpniu 2013 r. o 17%, a paszowego o 21%, ale mniejsze niż przed rokiem o 11%, a paszowego o 10%. Średnia cena żyta ukształtowała się na poziomie 569 zł/t, o 29% wyższym niż w sierpniu 2013 r. W porównaniu z notowaniem sprzed roku żyto było o 24% tańsze.
 
W kraju ceny kukurydzy, ze względu na późniejszy termin zbioru tego zboża, malały do października 2013 r. W listopadzie i w grudniu 2013 r., pomimo rekordowych zbiorów przy ograniczonych dostawach do skupu, kukurydza podrożała. W grudniu 2013 r. przeciętna cena skupu tego zboża ukształtowała się na poziomie 632 zł/t. Była ona o 16% większa niż w październiku 2013 r., ale o 21% mniejsza niż przed rokiem.
 
Na początku stycznia na rynku krajowym tradycyjnie obserwuje się sezonowo mniejsze zainteresowanie handlem zbożem. Według danych uzyskanych z podmiotów objętych monitoringiem Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW, w dniach 06– 12.01.2014 r. średnia cena zakupu pszenicy konsumpcyjnej wynosiła 768 zł/t i była o 0,3% mniejsza niż miesiąc wcześniej. W tym czasie żyto konsumpcyjne podrożało o 2% do 555 zł/t.
 
Ceny pszenicy konsumpcyjnej w Polsce w drugim tygodniu 2014 r. kształtowały się na poziomie niższym od notowanego w Niemczech i we Francji będących głównymi unijnymi producentami zbóż, ale wyższym niż na Słowacji, w Czechach i na Węgrzech będących tradycyjnymi dostawcami tego ziarna do Polski.
Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!