| Autor: redakcja1

Unijny handel zbożami z krajami trzecimi

Komisja Europejska od 3 marca 2018 r. utrzymuje zerowe stawki celne w imporcie poza kontyngentami dla: pszenicy durum, żyta, kukurydzy i sorga oraz określonych asortymentów pszenicy zwyczajnej.

Unijny handel zbożami z krajami trzecimi
W obecnym sezonie eksport zbóż z UE jest niższy niż rok wcześniej ze względu na sporą konkurencję ze strony Rosji i Ukrainy na rynkach zbytu w regionie Morza Śródziemnego. W okresie od 1 lipca do 21 października 2018 r. poza granice celne UE wysłano 8,1 mln ton zbóż i przetworów zbożowych, a więc o 20% mniej niż w porównywalnym okresie poprzedniego sezonu. Mniejszy był głównie eksport pszenicy o 25% do 5,3 mln ton, jęczmienia o 10% do 1,6 mln ton i kukurydzy o 2% do 332 tys. ton. Wywóz pozostałych zbóż był wyższy niż w tym samym okresie roku minionego.
 
Jednocześnie wzrostowi uległ import. W okresie od 1 lipca do 21 października 2018 r. na obszar UE wwieziono 7 mln ton zbóż i przetworów zbożowych, a więc o 6% więcej niż w tym samym czasie przed rokiem. Import pszenicy ukształtował się w granicy 1,7 mln ton, tj. o 1% wyższym niż rok wcześniej. Znacząco zwiększył się również zakup pozostałych rodzajów zbóż paszowych. Najwięcej sprowadzono kukurydzy – 5,1 mln ton, czyli to wzrost o 12%. Mniejszy był jedynie import jęczmienia o 73% w porównaniu z tym samym czasem sezonu 2017/2018 – 79 tys. ton oraz słodu o 21% – 2,8 tys. ton.
 
Od 6 listopada 2016 r. zakup zbóż bez preferencji oraz ich eksport poza obszar celny UE nie wymagają uzyskiwania pozwoleń. Pozwolenia są w dalszym ciągu wymagane w przypadku importu zbóż w ramach kontyngentów taryfowych zarządzanych przez Dyrekcję Generalną Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Komisji Europejskiej (DG AGRI). W Polsce pozwolenia takie wydaje Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.
 
Dużym zainteresowaniem cieszą się otwarte 1 stycznia 2018 r. bezcłowe unijne kontyngenty taryfowe na zakup zbóż z Ukrainy. Unijni importerzy już na początku stycznia 2018 r. wykorzystali w całości kontyngenty taryfowe na przywóz z Ukrainy 970 tys. ton pszenicy zwyczajnej oraz 500 tys. ton kukurydzy. Roczny wolumen na import jęczmienia z Ukrainy do 19 października br. został wykorzystany w 15,6%, tj. 45,3 tys. ton względem limitu 290 tys. ton. Polscy przedsiębiorcy do końca września 2018 r. w obrębie tych kontyngentów otrzymali pozwolenia na wwóz do UE 26,2 tys. ton pszenicy - 2,7% unijnego kontyngentu, 26,3 tys. ton kukurydzy - 5,3% oraz 44 ton jęczmienia - 0,02%.
 
W 2018 r. Komisja Europejska na mocy układu o stowarzyszeniu otworzyła dodatkowe bezcłowe kontyngenty na zakup niektórych zbóż z Ukrainy. Wolumeny te będą obowiązywać przez okres trzech lat. W obrębie kontyngentów taryfowych zarządzanych przez DG AGRI roczne limity nabywanych zbóż do UE wynoszą: 65 tys. ton dla pszenicy, 625 tys. ton dla kukurydzy i 325 tys. ton dla jęczmienia. Na początku stycznia 2018 r. unijni importerzy także wykorzystali w całości roczne bezcłowe wolumeny taryfowe na zakup z Ukrainy pszenicy zwyczajnej i kukurydzy. Do 19 października 2018 r. kontyngent jęczmienia został wypełniony w 22,9% - 74,4 tys. ton. Polscy przedsiębiorcy w obrębie powyższych wolumenów do końca września 2018 r. uzyskiwali pozwolenia na zakup do UE 2,8 tys. ton pszenicy zwyczajnej - 4,3% unijnego kontyngentu i 34 tys. ton kukurydzy - 5,4%.

Czytaj dalej na następnej stronie...


Tagi:
źródło: