| Autor: redakcja1

W sezonie 2018/2019 na świecie będzie mniej pszenicy?

W ostatnich tygodniach pojawiły się bardzo wstępne prognozy odnośnie globalnego bilansu popytu i podaży pszenicy w sezonie 2018/2019. Pomimo, że na razie w pewnych punktach są one dość rozbieżne, wskazują na możliwość zwyżki cen na rynkach międzynarodowych po tegorocznych zbiorach.

W sezonie 2018/2019 na świecie będzie mniej pszenicy?
Jak wynika z prognozy Międzynarodowej Rady Zbożowej (MRZ), globalna produkcja pszenicy w sezonie 2018/2019 wyniesie 741 mln t i będzie o 16 mln t - 2% mniejsza niż w sezonie obecnym. Natomiast francuska firma analityczna Tallage, wydająca raport „Strategie grains”, w swojej prognozie oczekuje zbiorów w granicy 739 mln t, co oznacza wprawdzie nieznaczny, bo o 4 mln t, ale jednak wzrost w relacji rocznej.
 
Te dwie agencje różnią się również w ocenach wobec zapasów początkowych – tutaj jednak sytuacja się odwraca. MRZ spodziewa się, że zapasy będą o prawie 14 mln t większe niż na początku tego sezonu. Tallage, zuwagi na duży popyt na ziarno pszenicy, głownie w krajach afrykańskich, wskazuje na możliwy spadek zapasów o 7 mln t. Tym samym prognozy ekspertów obu tych organizacji względem całkowitej podaży pszenicy, rozumianej jako suma zapasów początkowych i produkcji, są podobne i mówią o zniżce o 2,0-2,5 mln t.
 
Kształtowanie się cen zależy nie tylko od podaży, ale także od zużycia pszenicy i tutaj panuje zgoda odnośnie kierunku zmian. Eksperci MRZ prognozują, że wykorzystanie ziarna (na konsumpcję, paszę i cele przesyłowe) będzie o 3 mln t wyższe niż aktualnie, a Tallage przewiduje przyrost na 6 mln t. Należy jednak pamiętać, że o ile o produkcji można już coś powiedzieć, gdyż znane są szacunki powierzchni upraw ozimych, o tyle w przypadku zużycia zakłada się jedynie pewne trendy.
 
Analizując prognozowane zmiany w zapasach początkowych, produkcji i spożycia pszenicy, jej zapasy na koniec przyszłego sezon prawdopodobnie zmaleją. Zdaniem MRZ skala zniżki sięgnie 4 mln t do 250 mln t. W tym przypadku stosunek zapasów końcowych do zużycia ulega nieznacznemu pogorszeniu z 34,2% do 33,5%. Z kolei Tallage oczekuje, że zapasy wyniosą 205 mln t i będą o 8 mln t niższe w ujęciu rocznym, co daje spadek wskaźnika z 28,8% do 27,5%.
 
Taki bilans popytowo-podażowy na rynku pszenicy wskazywałby na możliwość zwyżki cen na rynkach międzynarodowych w następnym sezonie.Tagi:
źródło: