| Autor: redakcja1

Według analityków FAO zbiory zbóż będą w tym sezonie rekordowo wysokie

W najnowszej prognozie Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) produkcja pszenicy została zrewidowana w górę o 3,7 mln ton do 785 mln ton.

Według analityków FAO zbiory zbóż będą w tym sezonie rekordowo wysokie
Według analityków FAO wzrost prawie w całości opiera się na lepszych wynikach zbiorów w Rosji i na Ukrainie w porównaniu z wcześniejszymi oczekiwaniami. Rekompensuje to z nawiązką cięcia prognoz produkcji pszenicy w Kanadzie, Argentynie i Kazachstanie.

Lepsze, niż przed miesiącem, oczekiwania produkcji pszenicy podniosły światową prognozę dotyczącą produkcji wszystkich zbóż w sezonie 2023/24 do rekordowych 2,819 miliarda ton.

Światową produkcję ryżu szacuje się na 523,1 mln ton, Bez tytułu 1co zasadniczo nie różni się od prognozy z września i oznacza roczny wzrost o 1%.

Zboża paszowe:

Oczekiwana produkcja zbóż paszowych w 2023/24 pozostała praktycznie niezmieniona i sięga 1,511 mld ton. Oznacza to wzrost o 2,7% (39,2 mln ton) w porównaniu z sezonem poprzednim.

Światowe zużycie:

FAO prognozuje, że światowe zużycie zbóż wyniesie 2,804 mld ton, co będzie nadal o 0,8% (21,8 mln ton) wyższe niż w sezonie 2022/2023, pomimo rewizji w dół o 3,1 mln ton w tym miesiącu.

Zapasy:

Prognoza światowych zapasów zbóż na koniec sezonu 2023/24 wzrosła o 6,1 mln ton (w stosunku do poprzedniego miesiąca) do 884 mln ton, przekraczając poziom otwarcia o 3,0 proc. (25,4 mln ton) i ustanawiając nowy rekord.

Handel:

Światowy handel zbożami nie zmienił się (m/m) i powinien wynieść 466 mln ton w porównaniu , co wskazuje na spadek o 1,7% w stosunku do sezonu 2022/2023.

FAO oczekuje, że światowy eksport pszenicy spadnie o 3,5% do 193 mln ton. Wyższy eksport z Rosji zrównoważy rewizję w dół eksportu z Australii i Kanady.


Tagi:
źródło: