| Autor: redakcja1

Wzrost produkcji przetworzonych produktów zbożowych

We wrześniu 2019 r., w porównaniu z poprzednim miesiącem, minimalnie wzrosły przemiały zbóż. Zwiększyła się produkcja mąki i makaronów, a zmalała pozostałych produktów zbożowych oraz pasz dla zwierząt.

Wzrost produkcji przetworzonych produktów zbożowych
We wrześniu 2019 r. zaobserwowano wyraźny wzrost eksportu zbóż, co wynikało z dynamicznie rosnącej wysyłki pszenicy o 104,9% do 279 tys. t i kukurydzy o 27,3% do 54 tys. t. Wywóz pozostałych zbóż zmalał. Wzrósł za to eksport mąki pszennej, kasz i grysików oraz ziaren obrobionych inaczej, a słodu i mąk innych niż pszenne zmniejszył się. Wyższe były obroty w wywozie większości produktów przetworzonych, ale bez pieczywa.
 
Import wyniósł 66 tys. t, a więc o 23,6% mniej niż w poprzednim miesiącu. Zmalał przywóz większości zbóż oprócz kukurydzy. Zwiększył się przywóz słodu i mąk innych niż pszenna, a pozostałych produktów zmalał. Wzrósł zakup makaronów i pozostałych produktów przetworzonych, a obniżył się przywóz pieczywa.


Tagi:
źródło: