| Autor: redakcja1

Wysoki areał zasiewów zbóż we Francji

Według FranceAgriMer, francuscy rolnicy zwiększyli obszar upraw pszenicy miękkiej, durum i jęczmienia, ale za to kosztem obniżenia zasiewów rzepaku – podaje FAMMU/FAPA.

Wysoki areał zasiewów zbóż we Francji

Zasiewy pszenicy

Areał pszenicy ozimej wyniósł 5,083 mln ha pierwszy raz od pięciu lat. Jest to o 160 tys. ha więcej niż w minionym roku i o 100 tys. ha powyżej przeciętnej z ostatnich pięciu lat. Zasiewy zakończono wcześniej niż zazwyczaj w dobrych warunkach. Kondycja upraw jest w większości dobra. Stan 93% zasiewów jest oceniany jako dobry i bardzo dobry w stosunku do 80% rok wcześniej. Jednak w niektórych południowych rejonach Francji, gwałtowne deszcze i powodzie mogą spowodować straty, ale o relatywnie nieznacznej skali.
 
Francja zwiększyła również powierzchnię przeznaczoną pod durum o 28 tys. ha, a więc o 9,7% do 309 tys. ha. Jest to jednak w dalszym ciągu poniżej średniej z ostatnich pięciu lat, kiedy było to 387 tys. ha. Prawdopodobnie na wzrost obszaru upraw pszenicy twardej wpłynęły wysokie ceny tego zboża w okresie od września do listopada. Więcej niż przed rokiem zasiano także jęczmienia, bo o 16 tys. ha do 1,26 mln ha. Jest to najwyższy areał tego gatunku od 2009 roku. W sumie powierzchnia upraw zbożowych we Francji jest szacowana na 7,109 mln ha, a więc o 139 tys. ha więcej niż przed rokiem.

Mniejsze zasiewy rzepaku

Zwyżka powierzchni zasiewów zbóż odbyła się kosztem rzepaku. Ocenia się, że obszar upraw tego gatunku oleistych będzie o 1% mniej niż zeszłoroczny do 1,486 mln ha. Tym samym to również poniżej przeciętnej pięcioletniej. Francuska firma analityczna Strategie Grains prognozuje 10% zniżkę produkcji rzepaku w Unii w 2015 roku z uwagi na zmniejszenie areału o 200 tys. ha do 6,5 mln ha. wynikało to z niskim poziomem cen tego gatunku w czasie zasiewów.Tagi:
źródło: