| Autor: redakcja1

Indeks cen żywności FAO w grudniu miał najwyższy poziom od 5 lat

Indeks cen żywności FAO wynosił w grudniu 2019 średnio 181,7 punktów. Oznacza wzrost o 4,4 punktu (2,5 procent) w porównaniu z listopadem i trzeci wzrostowy miesiąc z rzędu wzrostu. Silne wzrosty na rynkach olejów roślinnych, cukru i przetworów mlecznych podniosły ogólną wartość Indeksu do najwyższego poziomu od grudnia 2014 r.

Indeks cen żywności FAO w grudniu miał najwyższy poziom od 5 lat
Jednak w całym 2019 r. wskaźnik ten wynosił średnio 171,5 pkt, czyli tylko o 3 punkty (1,8 procent) więcej niż w 2018 r. i był nadal znacznie (58 punktów lub 25 procent) poniżej szczytowego poziomu 230 punktów zarejestrowanego w 2011 r.
 
Poszczególne subindeksy składające się na Indeks cen żywności FAO:

Indeks cen zbóż FAO wyniósł średnio w grudniu 164,3 punktu, co stanowi odbicie o 2,2 punktu (1,4 procent) od listopada. Wzrost w grudniu był w dużej mierze spowodowany wyższymi międzynarodowymi cenami pszenicy, ponieważ popyt z Chin przyspieszył, a problemy logistyczne we Francji, w związku z ciągłymi protestami i obawy o warunki wzrostu w kilku ważnych regionach, również stanowiły wsparcie. Na rynku zbóż paszowych większość notowań cenowych była zasadniczo zbliżona do poziomów z poprzedniego miesiąca, a ceny kukurydzy wzrosły tylko nieznacznie z powodu presji na zbiory i powolnej działalności handlowej.
 
Odzwierciedlając ogólnie dobre warunki podaży, wskaźnik cen zbóż FAO wynosił średnio 164,4 punktu w 2019 r., co stanowi nieznaczny spadek (o 0,9 punktu) w porównaniu ze średnią roczną w 2018 r.
 
Indeks cen olejów roślinnych FAO wynosił w grudniu 164,7 punktów, co stanowi wzrost o 14,1 punktu (9,4 procent) w porównaniu do listopada i osiągnął najwyższy poziom od 25 miesięcy. Ostatnia poprawa koniunktury wynikała przede wszystkim z umocnienia cen oleju palmowego, przy jednoczesnym wzroście wartości oleju sojowego, słonecznikowego i rzepakowego. Międzynarodowe ceny oleju palmowego wzrosły po raz piąty z rzędu z powodu silnego popytu, szczególnie z sektora biodiesla, co zbiegło się z perspektywami zacieśnienia dostaw. Oprócz pozytywnego wpływu rosnących wartości oleju palmowego, ceny oleju sojowego, słonecznikowego i rzepakowego również odpowiednio zareagowały na zmniejszone ilości kruszenia w głównych krajach produkujących, silny globalny popyt na import oraz obawy o ograniczenie światowych dostaw.
 
Pomimo silnego odbicia cen od listopada, dla całego 2019 r. wskaźnik cen oleju roślinnego FAO wynosił średnio 135,2 pkt, co stanowi spadek o 8,9 punktu w stosunku do 2018 r. i oznacza najniższą roczną średnią od 2006 r.
 
Indeks cen przetworów mlecznych FAO wynosił w grudniu średnio 198,9 punktu, co stanowi wzrost o 6,3 punktu (3,3 procent) w porównaniu z listopadem. Notowania cen serów wzrosły najbardziej, zwiększając się o prawie 8 procent po trzech miesiącach ciągłego spadku, popartego silnym popytem na światowym imporcie w związku z większą dostępnością eksportu z Unii Europejskiej i Oceanii. Po gwałtownym wzroście już w listopadzie notowania odtłuszczonego mleka w proszku nadal rosły w grudniu, wspierane przez ograniczoną dostępność dostaw spotowych, zwłaszcza z Unii Europejskiej. Natomiast słaby popyt globalny spowodował obniżenie wartości masła i pełnego mleka w proszku.
 
W całym 2019 roku wskaźnik cen produktów mlecznych FAO wynosił średnio prawie 199 punktów, wzrost o 5,8 punktu (3,0 procent) w stosunku do 2018 roku.
 
Indeks cen mięsa FAO wynosił w grudniu średnio 191,6 punktu, prawie bez zmian w stosunku do zrewidowanej wartości z listopada. Na tym poziomie wskaźnik jest o 29 punktów (18 procent) wyższy niż w analogicznym miesiącu 2018 r., choć nadal jest znacznie poniżej (o 20,0 punktów) wartości szczytowej osiągniętej w sierpniu 2014 r. W grudniu notowania cen mięsa wieprzowego wzrosły w miarę utrzymywania się spadku podaży na rynku światowym u niektórych głównych dostawców, zwłaszcza z Unii Europejskiej i Brazylii, starającymi się dotrzymać kroku silnemu popytowi wewnętrznemu przed świętami, a także utrzymującemu się popytowi z Azji na import. Ceny na mięso owcze wzrosły już dziewiąty miesiąc z powodu silnego popytu importowego w związku z ograniczonymi dostawami eksportowymi z Oceanii, podczas gdy ceny mięsa drobiowego wzrosły nieznacznie z powodu ściślejszych dostaw, zwłaszcza z Brazylii. Natomiast notowania cen wołowiny spadły ze względu na zmniejszone zakupy przez Chiny - główne źródło popytu od kilku miesięcy.
 
W całym 2019 roku wskaźnik cen mięsa FAO wynosił średnio 175,8 punktu, co stanowi wzrost o 9,5 punktu (5,7 procent) w stosunku do 2018 r. Wśród różnych kategorii mięsa ceny mięsa wieprzowego zanotowały największy wzrost rok do roku, a następnie wołowiny i drobiu, podczas gdy mięso z owiec zostało uśrednione poniżej ich odpowiedniej średniej rocznej w 2018 r.
 
Indeks cen cukru FAO wynosił w grudniu średnio 190,3 punktu, co stanowi wzrost o 8,7 punktu (4,8 procent) w porównaniu z listopadem, co oznacza trzeci z kolei miesięczny wzrost. Ostatni wzrost międzynarodowych notowań cen cukru był spowodowany wzrostem cen ropy naftowej, co zachęciło brazylijskie cukrownie do wykorzystania większej ilości trzciny cukrowej do produkcji etanolu zamiast cukru, co spowodowało zmniejszenie dostępności cukru na rynku globalnym. Jednak utrzymująca się słabość realu brazylijskiego w stosunku do dolara amerykańskiego, w połączeniu z lepszymi perspektywami zbiorów cukru w ​​Indiach, powstrzymywała wzrost cen. Ogólnie rzecz biorąc, ceny cukru w ​​2019 r. wzrosły o 1,6 procent w stosunku do 2018 r., przy pewnym zaostrzeniu globalnej równowagi podaży i popytu.Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!