| Autor: redakcja1

Najnowsze prognozy wydajności zbóż i rzepaku w UE

Europejska Agencja Monitorowania Upraw (MARS) w majowym biuletynie (z 25.05.2021) podniosła w zakresie 0,2%-2,6% swoją prognozę średnich plonów zbóż w UE z wyjątkiem pszenżyta (-0,7% m/m) i kukurydzy (0,0% m/m).

Najnowsze prognozy wydajności zbóż i rzepaku w UE
Cieplejsza i deszczowa pogoda sprawiła, że obecne szacunki zakładają średnią wydajność pszenicy miękkiej w UE na poziomie 5,91 t/ha w porównaniu do 5,86 t/ha szacowanych miesiąc wcześniej. W przypadku jęczmienia plon uśredniony został podniesiony do 4,89 t/ha z 4,86 t/ha szacowanych w kwietniu.
 
Majowe szacunki plonów zbóż w skali UE są bardzo wysokie. Zakładają one, że średnia wydajność zbóż (razem) wzrośnie o 4,2% do 5,56 t/ha w stosunku do średniej pięcioletniej. Wzrost wydajności (w stosunku do średniej) dotyczy wszystkich gatunków zbóż.
 
Według analityków MARS średni plon rzepaku oceniany jest na 3,21 t/ha, w porównaniu z 3,19 t/ha w zeszłym miesiącu i 3,06 t/ha w marcu. Jeśli prognoza się sprawdzi, oznaczać to będzie wzrost o ponad 5% w stosunku do średniej pięcioletniej.
 
Prognoza dla Polski
 
W odróżnieniu od całej UE, w przypadku Polski w maju widoczne są lekkie korekty w dół oczekiwanych plonów pszenżyta, żyta i pszenicy. Szacunki wydajności pozostałych zbóż i rzepaku pozostały na niezmienionym poziomie.
 
Na razie analitycy MARS zakładają dla Polski wydajność zbóż i rzepaku mocno poniżej rekordowego pod względem zbiorów zbiorów ubiegłego roku. Ciągle jednak zapowiadane plony powinny zdecydowanie przewyższyć średnią (wyjątek kukurydza).


Tagi:
źródło: