Z dniem 1 września 2017 roku zostały zniesione Agencja Rynku Rolnego i Agencja Nieruchomości Rolnych. W miejsce instytucji został powołany Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

O rolnictwie w Mielnie

W poniedziałek 14 marca 2011 roku w Mielnie pod Koszalinem odbyło się spotkanie rolników z Pomorza Zachodniego z Kazimierzem Plocke – Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, poświęcone perspektywie rozwoju rolnictwa w latach 2014-2020 oraz aktualnej sytuacji w tym ważnym dla województwa zachodniopomorskiego sektora gospodarki.

O rolnictwie w Mielnie

Spotkanie zostało zorganizowane przez szczeciński Oddział Terenowy Agencji Nieruchomości Rolnych we współpracy z Zachodniopomorskim Oddziałem Regionalnym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Agencję reprezentowali Adam Poniewski – dyrektor Oddziału Terenowego w Szczecinie oraz Marek Gil – z-ca dyrektora OT w Szczecinie, szef Filii w Koszalinie.

Minister Kazimierz Plocke szeroko omówił zagadnienia dotyczące lokalnego rolnictwa oraz mechanizmy współpracy miejscowych instytucji w pozyskiwaniu środków z budżetu UE. Przedstawił także kierunki rozwoju dyskusji odnoszącej się do przyszłej wspólnej polityki rolnej. Zaznaczył, że nadrzędnym celem Polski w tej dyskusji jest dążenie do wyrównania płatności we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Przybliżył również funkcjonowanie rynków rolnych w UE na przykładzie rynku cukru. Minister przedstawił także nowy projekt ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa.

Dyskusja koncentrowała się m.in. nad zagadnieniami: czy bariera 500 ha powinna być utrzymana?; czy nieodzownym jest wyłączanie części powierzchni z dzierżaw celem zaspokojenia potrzeb miejscowych rolników indywidualnych? W centrum zainteresowania znalazł także problem szacowania szkód poczynionych przez zwierzynę w zasiewach. Poruszono także zagadnienia związane z biopaliwami i biogazowniami.

Źródło: http://www.anr.gov.pl/


Tagi:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!