| Autor: redakcja1

Koniunktura w rolnictwie. Poprawa rynkowych uwarunkowań produkcji rolniczej

Zwiększenie się cen skupu podstawowych produktów rolniczych, która nastąpiła w maju i czerwcu br., po utrzymującym się od połowy 2014 r. trendzie zniżkowym, doprowadziło do wyraźnej poprawy rynkowych uwarunkowań produkcji rolniczej - stwierdza Jadwiga Seremak-Bulge w najnowszym wydaniu Rynku Rolnego.

Koniunktura w rolnictwie. Poprawa rynkowych uwarunkowań produkcji rolniczej

Koniunktura w rolnictwie

Skumulowany wskaźnik zmian cen koszyka skupu w czasie od grudnia 2015 r. do czerwca 2016 r. zwiększył się według nieostatecznych danych do 102,5 punktu względem 98,2 punktu przed rokiem. Zadecydowało o tym główny wzrost cen skupu trzody chlewnej o 28,6%, ziemniaków o 68,4% oraz kukurydzy o 7,1% i drobiu o 1,3%.
 
Te zwyżki z nadwyżką skompensowały spadki cen zbóż podstawowych o 1,4% do 6,9%, mleka o 10,4% i bydła rzeźnego o 0,3%, które nastąpiły w pierwszej połowie 2016 r. Poza tym poprawie koniunktury w rolnictwie sprzyjały utrzymujące się słabe tendencje spadkowe cen środków do produkcji rolniczej. W wyniku czego skumulowany wskaźnik nożyc cen w pierwszym półroczu 2016 r. przekroczył 100 punktów, podczas gdy przed rokiem o tej porze był o prawie 2 pkt. proc. niższy od 100. Nie spowodowało to jednak przełomu w ocenie rynkowych uwarunkowań produkcji rolniczej w roku gospodarczym 2015/2016, choć były one sporo lepsze niż w bardzo niesprzyjającym pod tym kątem roku poprzednim.
 
Jak wynika ze wstępnych danych rynkowe uwarunkowania produkcji rolniczej w roku gospodarczym 2015/2016 wyraźnie polepszyły się w porównaniu z rokiem poprzednim. Skumulowany wskaźnik nożyc cen wyniósł 99,6 punktu, podczas gdy w poprzednim roku gospodarczym wynosił jedynie 90 punktów. Był on również lepszy niż w niekorzystnym pod tym względem roku 2011/2012, kiedy wynosił 96,8 punktu, choć ustępował latom gospodarczym 2012/2013 i 2013/2014, gdy było to odpowiednio 100,9 i 103 punkty.
 
O poprawie rynkowych uwarunkowań produkcji rolniczej zadecydowało głównie wyraźne wyhamowanie dynamiki obniżek cen skupu produktów rolnych, któremu towarzyszyły spadki cen środków produkcji, choć jednak niższe. Ceny koszyka skupu podstawowych surowców rolniczych obniżyły się w okresie od lipca 2015 r. do czerwca 2016 r. o 2,1 pkt. proc. do 97,9 punktu, w trakcie gdy środki produkcji staniały w tym czasie o 1,7%. Dynamika spadku cen detalicznych środków produkcji uległa przyspieszeniu w odniesieniu do lat 2014/2015-2013/2014. Zadecydowała o tym obniżka cen bezpośrednich nośników energii o 3,4%, nawozów mineralnych o 1,3% oraz materiałów budowlanych o 0,2%. W wyniku czego w obrębie 5 lat środki produkcji podrożały nominalnie o 2,6%, a realnie staniały o 0,9%.
 
Dynamika spadku cen podstawowych produktów rolniczych wyraźnie wyhamowała w roku gospodarczym 2015/16. Wskaźnik zmian cen skupu podstawowych surowców rolniczych podniósł się do 97,9 punktu z zaledwie 89,4 punktu w roku poprzednim.

Czytaj dalej na następnej stronie...


Tagi:
źródło: