Koniunktura w rolnictwie

Jak wynika ze wstępnych danych, rynkowe uwarunkowania produkcji rolniczej wyraźnie poprawiły się w 2016 r. w porównaniu z niekorzystnymi pod tym kątem latami 2014-2015.

Koniunktura w rolnictwie

Koniunktura w rolnictwie

Średni ważony wzrost cen skupu podstawowych surowców rolniczych w okresie od grudnia 2015 r. do grudnia 2016 r. wyniósł 4,3% i był sporo większy niż w dwóch poprzednich latach i podobny do zwyżki cen w 2013 r. W odróżnieniu od 2013 r. wzrostowi cen skupu towarzyszył jednak spadek cen środków produkcji o 0,4%. W efekcie skumulowany wskaźnik nożyc cen wyniósł 104,7 punktu względem 95,3 punktu w roku poprzednim i 89,7 punktu przed dwoma laty.
 
Środki produkcji taniały czwarty rok z rzędu głównie pod wpływem zniżek cen nawozów mineralnych, a w mniejszym stopniu również maszyn. Ograniczony popyt oraz mniejsze koszty produkcji, zwłaszcza w pierwszym półroczu, były przyczyną tego, że ceny nawozów mineralnych zmalały o 7,6%, w tym przede wszystkim nawozów azotowych oraz potasowych, podczas gdy nawozy fosforowe i wieloskładnikowe zdrożały. Maszyny po znaczących podwyżkach w poprzednich 4 latach staniały o 0,6%, głównie pod wpływem opóźnienia programów wspierających inwestycje w obrębie PROW 2014-2020.
 
W ocenie Jadwigi Seremak-Bulge, bezpośrednie nośniki energii po trzech latach spadków zdrożały w 2016 r. o 2,7%, pod wpływem wzrostów cen na globalnych rynkach, głównie ropy naftowej. W porównaniu z rokiem poprzednim wzrosły ceny także materiały budowlane o 2,2% oraz środki ochrony roślin o 1,1%. W wyniku ceny środków produkcji w latach 2012-2016 praktycznie pozostały niezmienne, a realnie po uwzględnieniu inflacji zmalały o 2,8%. Spadek cen środków produkcji w tym okresie był jednak znacznie niższy niż cen skupu podstawowych surowców rolniczych, które nominalnie zmalały o 9,4%, a realnie o 11,9%.
 
W związku z tym, rynkowe uwarunkowania produkcji rolniczej w 5-leciu 2012-2016, przy znacznych wahaniach w kolejnych latach, nie były korzystne dla rolnictwa, mimo niskich cen środków produkcji. Skumulowany wskaźnik nożyc cen dla lat 2012-2016 wyniósł 90,6 punktu.

Czytaj dalej na następnej stronie...


Tagi:
źródło: