| Autor: mikolaj

Biogospodarka w sektorze rolno-spożywczym - projekt NOSHAN

Szacuje się, że do 2050 r. światowe zapotrzebowanie na żywność wzrośnie o 70 proc., a gwałtowne zwiększenie wykorzystania biomasy będzie również obciążeniem dla rolnictwa. Zapewnienie ludziom pożywienia bez szkód dla środowiska jest głównym zagadnieniem tegorocznego Światowego Dnia Żywności oraz celem kilku projektów badawczych finansowanych przez UE.

Biogospodarka w sektorze rolno-spożywczym - projekt NOSHAN

Biogospodarka w sektorze rolno-spożywczym

UE inwestuje ponad 4 mld euro w badania naukowe i innowacje, które sprawią, że w ramach europejskiej biogospodarki nasze odnawialne zasoby biologiczne będą wykorzystywane w najlepszy możliwy sposób. Kluczowym sektorem biogospodarki jest rolnictwo, zapewniające produkcję żywności i zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi oraz wspierające rozwój obszarów wiejskich.

Z UE pochodzi 18 proc. światowego eksportu żywności, o wartości 76 mld euro. Jednak w Unii i poza nią odpady z rolnictwa stanowią obciążenie dla rolników i koszt dla podatników – od 55 do 99 euro za tonę.


Rozwiązanie tego problemu – proponowane w ramach finansowanego przez UE projektu NOSHAN – polega na przetwarzaniu odpadów z rolnictwa na paszę. Stworzyłoby to nowe możliwości dla rolników i ograniczyłoby zależność Europy od paszy importowanej. W rezultacie mogłyby powstać nowe zielone miejsca pracy w takich obszarach działalności jak zbieranie i przetwarzanie odpadów oraz produkcja paszy. Koncepcja ta jest szczególnie pożądana w obszarach wiejskich, gdzie wzrost jest mniej intensywny niż w miastach, a sektor paszowy jest silnym motorem napędzającym gospodarkę.

– Jedna trzecia żywności na świecie nie trafia do konsumentów lub staje się odpadami – ogółem jest to 1,3 mld ton rocznie. Duża część tych odpadów pochodzi z przemysłu przetwórczego – wyjaśnia koordynator naukowy projektu NOSHAN Montse Jorba z hiszpańskiego ośrodka technologicznego LEITAT. Owoce i warzywa to produkty spożywcze, z których powstaje najwięcej odpadów.Oznacza to poważne marnotrawienie zasobów, w tym wody, ziemi, energii, siły roboczej i kapitału.

W ramach projektu NOSHAN odpady żywnościowe – w szczególności owoce, warzywa i produkty mleczarskie – przetwarzane są na paszę, przy niskim nakładzie kosztów i niewielkim zużyciu energii.

Czytaj dalej na następnej stronie...Tagi:
źródło: