| Autor: redakcja11

Obniżka polskiego eksportu mleczarskiego w 2015 r.

W 2015 roku z Polski wyeksportowano przetwory mleczarskie o wartości niespełna 1,62 mld EUR, czyli o 15% mniej niż w 2014 r. Import zmniejszył się w tym czasie o 2% do 746,3 mln EUR.

Obniżka polskiego eksportu mleczarskiego w 2015 r.

Eksport przetworów mleczarskich

Na skutek zniżki sprowadzanych artykułów po raz pierwszy od 2010 roku odnotowano spadek wciąż dodatniego salda wymiany handlowej – z 1,14 mld EUR do 872,9 mln EUR. Polski handel zagraniczny w ujęciu ilościowym, zauważa poprawę i zachowanie tendencji z lat ubiegłych, pomimo nałożonego przez Rosję embargo. Analizując ilości artykułów mleczarskich wysłanych z Polski w ubiegłym roku osiągnęły poziom 1,3 mln ton, czyli o 9% wyższy niż w 2014 r. Z kolei w przypadku importu odnotowano 0,55% zniżkę do 530,1 tys. ton.

Jak podaje FAMMU/FAPA w 2015 roku odnotowano najważniejszą pozycję wywozu serów i twarogów, których wartość wywozu spadła o 11% do 593,2 mln EUR. Głównie na skutek niższych cen, gdyż pomimo rosyjskiego zakazu importowego ilości wysyłanych z Polski serów w tym okresie wzrosły (o 6,8%). Zamiast do Rosji, która jeszcze w I połowie 2014 roku była głównym odbiorcą polskich serów szacowanym na poziomie 55,7 mln EUR, większe ilości zaczęto wywozić do krajów, gdzie wcześniej eksport był minimalny: m.in. do Armenii (14,9 mln EUR) i Austrii (1,6 mln EUR). Poprzez niższą dynamikę spadku wartości niż dynamikę zniżki ogółu eksportu mleczarskiego ich wartościowy udział w całym wywozie tych przetworów wzrósł do 36,6% względem poziomu przed rokiem. Na drugim miejscu pod względem wartości pozostało mleko w proszku, głównie odtłuszczone (OMP), z którego, przy ponad 10,4% zniżce tonażu, uzyskano przychody o 36% niższe niż rok wcześniej. Dynamiczne spadki odnotowano zarówno w przypadku proszku odtłuszczonego (-37% do 214,6 mln EUR), jak i pełnotłustego (-44% do 46,1 mln EUR).

Czytaj dalej na następnej stronie...Tagi:
źródło: