| Autor: redakcja1

Aktualna sytuacja oraz prognoza dla rynku mleka i przetworów mlecznych

W opinii sektora, zarówno na poziomie unijnym jak i krajowym, przeważa opinia, że sektor mleczarski okazał się być odporny na COVID-19.

Aktualna sytuacja oraz prognoza dla rynku mleka i przetworów mlecznych
Oczywiście, w pierwszych miesiącach pandemii pojawiły się pewne trudności z eksportem, głównie do Chin. Wynikało to z tego, że nasze produkty bardzo długo czekały w portach na wypakowanie. Również zamknięcie sektora HoReCa spowodowało wiele trudności zwłaszcza dla zakładów przetwórczych, które w krótkim czasie musiały przestawić się z produktów skierowanych do hoteli i gastronomii na te produkty, które za pośrednictwem handlu trafiają do konsumentów.

Odnotowano również problemy np. z zaopatrzeniem w opakowania lub problemy z organizacją pracy w zakładach związane choćby z brakiem odpowiednich procedur. Niemniej jednak, wszystkie te czynniki w wymiarze ogólnym pozostał bez wpływu na kondycję polskiej branży mleczarskiej. Druga fala COVID-19 zwiększyła jednak obawy dotyczące potencjalnej absencji pracowników – czy to związanej z wymogiem opieki nad dziećmi (co oczywiście związane jest z zamknięciem szkół) czy przymusu odbycia kwarantanny w przypadkach podejrzenia zarażenia. Jednakże, zgodnie z dostępnymi statystykami, zarówno skup mleka, jak i produkcja wyrobów gotowych oraz eksport wzrosły w stosunku do roku 2019, a import zmalał. Patrząc na przyszłość, problemem może być to, że ogólna sytuacja gospodarcza naszego kraju i obywateli, zmniejszony dochód, problemy z bezrobociem mogą przyczynić się do zmian w koszyku zakupowym, co może spowodować spadek spożycia mleka i jego przetworów.

Produkcja

W przypadku większości produktów mleczarskich wielkość produkcji w 2020 r. wzrosła w porównaniu do pierwszych trzech kwartałów roku 2019. Wyjątek stanowią tu pełne mleko w proszku oraz mleko skondensowane, których produkcja spadła odpowiednio o 12,21% i 2,07%. Trzeba jednak zaznaczyć, że nie są to wyroby, które są produkowane w Polsce w dużych ilościach, więc nawet stosunkowo niewielkie zmiany produkcji wyrażonej w liczbach bezwzględnych przekładają się na statystycznie duże różnice w podaży.

Największe wzrosty produkcji stały się udziałem masła (+9,05% w stosunku do okresu styczeń-wrzesień 2019 r.) oraz odtłuszczonego mleka w proszku (+7,74%). W przypadku masła, produkcja w całym analizowanym okresie była wyższa niż przed rokiem i to mimo faktu, że ceny masła były w tym okresie niższe niż w analogicznym okresie roku 2019. W przypadku OMP dopiero w kwietniu 2020 r. zakłady mleczarskie przekroczyły poziom produkcji z roku poprzedniego i to mimo, że w marcu odnotowano istotny spadek cen tego produktu, a stosunkowo niskie ceny nadal się utrzymują. Ponieważ jednak UE zdołała w ostatnich dwóch latach wyprzedać zapasy interwencyjne OMP, a USA wdrażają aktualnie programy pomocowe dla najuboższych i przeznaczają duże sumy na zakup OMP, prognozuje się, że cena tego produktu może wzrosnąć. W przypadku pozostałych produktów wahania wielkości produkcji oraz cen nie były zbyt dotkliwe.

Skup mleka

W okresie pierwszych trzech kwartałów 2020 r. dostawy mleka do zakładów wzrosły w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego o nieco ponad 2,5%, osiągając poziom ok. 9,48 mld kilogramów. Co ciekawe dostawy były wyższe niż przed rokiem w każdym z kolejnych dziewięciu miesięcy 2020 r. i to mimo, że ceny mleka w skupie w pierwszym półroczu nie tylko nieustannie spadały, ale były również niższe niż w pierwszym półroczu 2019 r. Dopiero w czerwcu 2020 r. zaczęto notować wzrosty cen, które w trzecim kwartale stały się zauważalnie wyższe niż rok wcześniej. Zgodnie z danymi publikowanymi przez MRiRW we wrześniu 2020 r. cena mleka o standardowych parametrach wynosiła 140,26 PLN/100 kg – dla porównania, dwanaście miesięcy wcześniej za 100 kg mleka płacono średnio 132,38 PLN. W październiku 2020 r. średnia cena wynosiła już 147,52 zł/100 kg podczas gdy rok wcześniej cena ta wynosiła 135,26 zł/100 kg. Zgodnie z sezonowym trendem produkcji mleka, ceny w skupie do końca roku powinny jeszcze wzrosnąć, a być może tendencja ta utrzyma się nawet do lutego lub nawet marca 2021 r.

Wyraźny wzrost cen mleka w skupie w stosunku do roku 2019, oznacza równie wyraźny wzrost kosztów przetwórstwa mleka.

Czytaj dalej na następnej stronie...


Tagi:
źródło: