| Autor: redakcja11

Polski rynek bydła w 2015 r. Pogłowie spadło do 5,76 mln szt.

Krajowe pogłowie bydła 1 grudnia 2015 r. liczyło 5762,5 tys. sztuk, czyli o 100,2 tys. sztuk – 1,8% mniej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego, a w porównaniu do czerwca 2015 r. zmniejszyło się o 198,2 tys. sztuk, tj. o 3,3%.

Polski rynek bydła w 2015 r. Pogłowie spadło do 5,76 mln szt.

Pogłowie bydła w Polsce

Jak podaje Główny Urząd Statystyczny, liczebność grupy bydła pozostałego wzrosła o 202,4 tys. sztuk, czyli o 6,2% w stosunku do grudnia 2014 r., a z czerwcem 2015 r. spadła o 56,5 tys. sztuk, tj. o 1,6%, w tym pogłowie cieląt w wieku poniżej 1 roku uległo zwyżce w ciągu roku o 11,5%, a sezonowo, tj. od czerwca 2015 r. obniżyło się o 3,1%, natomiast liczebność grupy bydła rzeźnego i hodowlanego w wieku powyżej 1 roku z wyłączeniem krów zwiększyła się w skali roku o 2%, a w porównaniu z czerwcem 2015 zmniejszyła się o 0,2%.

 

W sektorze prywatnym, w grudniu 2015 r., pogłowie bydła wynosiło 5681,7 tys. sztuk i stanowiło ono 98,6% pogłowia bydła w Polsce, które wzrosło w odniesieniu do grudnia 2014 r. o 103,4 tys. sztuk - 1,9%, a względem czerwca 2015 r. spadło o 198,4 tys. sztuk - 3,4%. W gospodarstwach indywidualnych pogłowie bydła wynosiło 5444,5 tys. sztuk i było wyższe o 109,8 tys. sztuk - 1,9% niż w grudniu 2014 r., a w porównaniu z czerwcem 2015 r. obniżyło się o 203,1 tys. sztuk, tj. o 3,6%.

 

W sektorze publicznym znajdowało się 1,4% całego krajowego pogłowia bydła i w stosunku z grudniem 2014 r. zmniejszyło się o 1,1 tys. sztuk i wynosiło 80,9 tys. sztuk, a wobec czerwca 2015 r. zwiększyło się o 0,3 tys. sztuk tj. o 0,3%. Obsada bydła na 100 ha użytków rolnych wynosiła w grudniu zeszłego roku 39,6 sztuk w tym krów 15,8 sztuk kiedy to w grudniu 2014 r. było 38,9 i 16,5 sztuk.

 

W strukturze stada bydła ogółem udział poszczególnych grup produkcyjno--użytkowych w grudniu 2015 r. wynosił:

  • cielęta w wieku poniżej 1 roku – 28,1%,
  • młode bydło hodowlane i rzeźne w wieku 1–2 lat – 26,6%,
  • krowy – 40,0%,
  • pozostałe bydło dorosłe hodowlane i rzeźne w wieku 2 lat i więcej – 5,3%

Czytaj dalej na następnej stronie...Tagi:
źródło: