| Autor: redakcja1

Dziesięć lat na rynku mleka – nie tylko eksport

W 2017 r. wielkość skupu mleka w Polsce może wzrosnąć o 6% do 11,4 mld l. Oznacza to, że dynamika wzrostu będzie ponad dwukrotnie wyższa niż średnioroczna w poprzednich dziesięciu latach, kiedy to wyniosła 2,5%. W latach 2007-2016 wolumen skupionego w Polsce mleka zwiększył się o 28% do 10,8 mld l.

Dziesięć lat na rynku mleka – nie tylko eksport
Wzrost skupu mleka był wynikiem zwiększenia wydajności krów oraz wzrostu towarowości produkcji. Warto natomiast zauważyć, że pogłowie krów mlecznych w tym okresie zmniejszyło się. Według danych IERiGŻ w latach 2007-2016 wydajność krów mlecznych wzrosła o 37% do ponad 6 tys. l/sztukę, a udział skupu w produkcji mleka zwiększył się z 72 do 83%. Natomiast wg danych GUS, na koniec 2016 r. pogłowie krów mlecznych liczyło 2,13 mln sztuk i było o 19% mniejsze niż na koniec 2006 r. Większy skup mleka znalazł odzwierciedlenie w większej produkcji wszystkich podstawowych grup produktów mleczarskich, w tym najbardziej dynamiczny wzrost odnotowano w przypadku mleka płynnego przetworzonego (o 39%) oraz serów świeżych (o 37%) i dojrzewających (o 29%). Natomiast tylko nieznacznie, o 8%, zwiększyła się produkcja jogurtów.
 
Według danych Eurostat, w latach 2007-2016 wartość eksportu produktów mleczarskich (CN 0401-0406) z Polski wzrosła o 66% do 1,47 mld EUR. Wartość eksportu do krajów pozaunijnych rozwijała się dynamiczniej niż wartość sprzedaży na rynek unijny – wzrost odpowiednio o 169 i 47%. Tym samym udział rynków pozawspólnotowych w wartości polskiego eksportu produktów mleczarskich zwiększył się o 10 pkt. proc. do 26%. W latach 2007-2016 wolumen eksportu mleka i śmietany płynnej (wraz z mlekiem przerzutowym) zwiększył się o 146% do 603 tys. t, serwatki o 118% do 222 tys. t, serów i twarogów o 92% do 233 tys. t, a masła o 86% do 45 tys. t.
 
Warto zauważyć, że tylko nieznacznie, bo o 3% zwiększył się eksport jogurtów i napojów fermentowanych, a mleka w proszku był na takim samym poziomie (110 tys. t) jak w 2006 r. Niemniej, oprócz rozwoju eksportu, ważnym czynnikiem ekspansji polskiego sektora mleczarskiego był wzrost zainteresowania produktami mleczarskimi na rynku krajowym. Wg danych GUS i szacunków IERiGŻ w 2016 r. spożycie produktów mleczarskich w ekwiwalencie mleka surowego wyniosło 219 l/mieszkańca, czyli było o 24% większe niż w 2006 r. Oznacza to, że w przeliczeniu na mleko surowe, łącznie spożycie krajowe zwiększyło się o 1,7 mld l. Dla porównania w latach 2007-2016 eksport produktów mleczarskich z Polski w ekwiwalencie mleka zwiększył się o prawie 2 mld l.
 
Zdaniem ekspertów BGŻ BNP Paribas, w ostatnich dziesięciu latach, jednym z najważniejszych wydarzeń dla sektora mleczarskiego było zniesienie, z końcem marca 2015 r., systemu kwotowania produkcji mleka w UE. Biorąc pod uwagę, jak zachowuje się skup mleka w ostatnich dwóch latach, należy przypuszczać, że system kwot był jednym z czynników hamujących rozwój sektora mleczarskiego w Polsce.


Tagi:
źródło: