| Autor: redakcja1

Eksport polskiego mleka

Polska branża mleczarska, dysponując nowoczesną bazą surowcową oraz zaawansowanymi technologicznie liniami produkcyjnymi, jest liczącym się eksporterem mleka i jego przetworów zarówno w UE, jak i na świecie.

Eksport polskiego mleka
W 2020 r. wyniki handlu zagranicznego przemysłu mleczarskiego będą w głównej mierze uzależnione od kondycji ekonomicznej światowego rynku mleka. IERiGŻ-PIB ocenia, że w pierwszym półroczu 2020 r. na rynku międzynarodowym utrzymają się stosunkowo wysokie ceny produktów mlecznych, co przy dalszej zwyżce produkcji surowca w Polsce będzie wpływało stymulująco na większe przychody z wywozu artykułów mleczarskich. Jednocześnie zwyżkowe trendy prawdopodobnie podtrzymane zostaną w wydatkach na import.
 
Jak wynika danych Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa w grudniu 2019 r. indeks cen produktów mlecznych, który jest obliczany na podstawie miesięcznych zmian cen eksportowych masła, serów, OMP i PMP, ukształtował się w granicy 198,9 pkt., o 3,3% wyższym niż w listopadzie 2019 r. i o 17% wyższym niż w grudniu 2018 r. Do zwyżki indeksu cen produktów mlecznych w grudniu 2019 r. przyczynił się spory wzrost cen serów z uwagi na zwiększenie się światowego zapotrzebowania na ten asortyment. Dalszy wzrost wykazywały również ceny OMP. Jednocześnie ograniczony globalny popyt na masło i PMP przyczynił się do obniżenia cen tych produktów. Ogółem w 2019 r. wskaźnik cen produktów mlecznych FAO wyniósł 199 pkt. i był o 5,8 pkt. większy niż w 2018 r. W największym stopniu wzrosły ceny OMP, w mniejszym ceny serów i PMP, podczas gdy ceny masła były niższe niż w 2018 r.
 
W pierwszej połowie 2020 r. średni poziom cen detalicznych produktów mlecznych (według IERiGŻ-PIB) może być podobny do notowanego w analogicznym okresie 2019 r. Czynnikiem stabilizującym ceny artykułów mleczarskich w detalu będzie stosunkowo dobra koniunktura na rynku globalnym związana z popytem na ten asortyment, szczególnie ze strony rozwijających się gospodarczo krajów Azji, tj. Chiny, Indonezja, Wietnam oraz Afryki Północnej, jak Algieria, Egipt, Libia, Maroko.


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!