| Autor: redakcja1

Eksport produktów wołowych

Polska jest szóstym producentem wołowiny w Unii Europejskiej i trzecim jej eksporterem poza obszar celny UE.

Eksport produktów wołowych
Przy nieznacznym krajowym spożyciu wołowiny, kształtującym się na poziomie około 3 kg na mieszkańca, powstała nadwyżka podaży nad popytem umożliwia sprzedaż dużej ilości tego mięsa za granicę. W ubiegłych latach na wywóz przeznaczane było rocznie ponad 80% krajowej produkcji asortymentu wołowego.

W 2022 r. mniejsza krajowa produkcja żywca wołowego, mierzona wielkością ubojów przemysłowych, co daje spadek o 2% oraz wysokie ceny bydła rzeźnego, nieco ograniczyły wolumen wywozu. Od stycznia do końca listopada 2022 r. z Polski za granicę sprzedano 434 tys. ton żywca, mięsa oraz przetworów wołowych i cielęcych, czyli o 2% mniej niż przed rokiem. Przychody z eksportu produktów wołowych osiągnęły 2,2 mld euro i były o 32% większe.

W strukturze towarowej eksportu produktów wołowych i cielęcych dominowało mięso - 89%, przetwory wołowe stanowiły 10%, a żywiec – 1%.

W okresie jedenastu miesięcy 2022 r. z Polski wysłano 332 tys. ton mięsa wołowego, a więc o 4% mniej niż w porównywalnym okresie 2021 r. Odbiorcami tego asortymentu były przede wszystkim kraje UE z 88% udziału w wolumenie, m.in.: Niemcy i Włochy - po 19% udziału i odpowiednio 64 tys. ton i 63 tys. ton, Niderlandy – 9% i 30 tys. ton, Francja – 8% i 27 tys. ton, a spoza UE – Wielka Brytania i Izrael - po 4% i odpowiednio 14 tys. ton i 12 tys. ton oraz Japonia – 2% i 7 tys. ton.

Eksport przetworów wołowych i cielęcych z Polski w okresie jedenastu miesięcy 2022 r. wyniósł 34 tys. ton i kierowany był przede wszystkim do krajów UE, m.in. do Francji – 25% i 9 tys. ton, Niemiec – 14% i 5 tys. ton, na Węgry – 12% i 4 tys. ton i do Czech – 9% i 3 tys. ton. Pozaunijnymi odbiorcami przetworów wołowych z Polski były: Wielka Brytania – 8% i 3 tys. ton i Ukraina – 2% i 1 tys. ton.


Tagi:
źródło: