| Autor: redakcja1

Eksport produktów wołowych

Polska jest szóstym producentem wołowiny w Unii Europejskiej i trzecim jej eksporterem poza obszar celny UE.

Eksport produktów wołowych
Przy nieznacznym krajowym spożyciu wołowiny, kształtującym się na poziomie około 3 kg na mieszkańca, powstała nadwyżka podaży nad zapotrzebowaniem umożliwia sprzedaż dużej ilości tego mięsa za granicę.

W ubiegłych latach na eksport przeznaczane było rocznie ponad 80% krajowej produkcji asortymentu wołowego. W 2022 r. mniejsza krajowa produkcja żywca wołowego, mierzona wielkością ubojów przemysłowych, tj. spadek o 2% w okresie jedenastu miesięcy 2022 r. oraz wysokie ceny bydła rzeźnego, nieco ograniczyły wolumen wywozu. Od stycznia do końca listopada 2022 r. z Polski za granicę sprzedano 434 tys. ton żywca, mięsa oraz przetworów wołowych i cielęcych, czyli mniej o 2% niż przed rokiem. Przychody z wywozu produktów wołowych osiągnęły 2,2 mld euro i były większe o 32%.

W strukturze towarowej eksportu produktów wołowych i cielęcych dominowało mięso z 89%, przetwory wołowe stanowiły 10%, a żywiec – 1%.


Tagi:
źródło: