| Autor: redakcja1

Handel produktami mlecznymi

Zwiększenie się dostaw surowca mlecznego o 2% oraz importu mleka i śmietany do przetwórstwa o 10% w miesiącach styczeń-wrzesień 2018 r.

Handel produktami mlecznymi
W porównaniu z takim samym okresem 2017 r., umożliwiły zakładom mleczarskim wzrost produkcji wielu wyrobów, czyli napojów mlecznych innych niż jogurty o 8,9%, masła i tłuszczów mlecznych o 6,3%, mleka zagęszczonego o 5,6%, serów dojrzewających o 4,1%, śmietany o 3,7% i twarogów o 2,3%. Zwyżka produkcji masła oraz serów dojrzewających i twarogów skutkował wzrostem produkcji chudego mleka w proszku o 13% i suszonej serwatki o 13,5%. Zmalała z kolei produkcja pełnego mleka w proszku o 14,5%, pozostałych serów o 2,8-3,6%, mleka płynnego o 1,1% oraz jogurtów o 0,9%.
 
W wyniku zwiększenia się produkcji eksport przetworów mlecznych wzrósł w omawianym okresie o 8,3% do 3,43 mld l w ekwiwalencie mleka surowego. Zadecydowała o tym zwyżka wywozu chudego mleka w proszku o 36,9% i masła o 11,4%, a także jogurtów i innych napojów mlecznych, serów i twarogów oraz lodów o 3,4-6,9%. Zwiększył się też import o 9,0% do 1,45 mld l. W efekcie nadwyżka eksportu nad importem wzrosła o 7,8% do 1,98 mld l w przeliczeniu na surowiec.
 
W ujęciu wartościowym wyniki handlu zagranicznego były mniej sprzyjające, ze względu na mniejsze niż przed rokiem ceny transakcyjne większości produktów mlecznych. Wpływy z wysyłki zwiększyły się o 0,3% do 1,71 mld EUR, wydatki na import o 0,3% do 0,74 mld EUR i w efekcie czego dodatnie saldo wymiany handlowej poprawiło się o 0,3% do 0,97 mld EUR.


Tagi:
źródło: