| Autor: redakcja6

Handel zagraniczny polską wołowiną

Według ekspertów Agencji Rynku Rolnego, wołowina z Polski jest konkurencyjna cenowo na unijnym rynku, co zapewnia zbyt producentom żywca wołowego.

Handel zagraniczny polską wołowiną
W ubiegłym roku przeciętna cena skupu bydła rzeźnego w Polsce wyrażona w walucie unijnej stanowiła 79% średniej ceny w Unii Europejskiej, w porównaniu z 85% rok wcześniej.
 
W okresie od stycznia do końca listopada 2013 roku, eksport świeżego, schłodzonego i mrożonego mięsa wołowego z Polski był wyższy w relacji rocznej. Natomiast w tym samym czasie spadł wywóz żywca i przetworów wołowych. Mięso wołowe stanowiło blisko 90% eksportu całego asortymentu wołowego w ekwiwalencie mięsa.
 
Największe ilości polskiego mięsa wołowego sprzedano do Włoch, gdzie trafiło 55 tys. ton w wadze produktu, a także do: Holandii – 46 tys. ton, Niemiec – 41 tys. ton, Hiszpanii – 22 tys. ton i Francji – 13 tys. ton, przy czym zwiększeniu uległ eksport do tych wszystkich krajów oprócz Holandii.
 
Jednocześnie ograniczono wywóz mięsa wołowego do Rosji do 9 tys. ton wobec 11 tys. ton w 2012 roku. Spadła także sprzedaż do Turcji ze względu na brak unijnych refundacji wywozowych i wycofanie przez ten kraj preferencyjnych importowych stawek celnych. Wyniósł on 58 ton w porównaniu z 35 tys. ton w okresie pierwszych jedenastu miesięcy 2012 roku.
 
W analizowanym czasie w ekwiwalencie mięsa wywieziono z Polski 317 tys. ton żywca, mięsa oraz przetworów wołowych i cielęcych, czyli o 2% więcej niż przed rokiem. Ze wstępnych danych wynika, że w całym 2013 roku wolumen eksportu mógł być także o 2% wyższy niż w 2012 roku i wynieść 340 tys. ton.
 
Prognozy wskazują również na kilkuprocentowy wzrost eksportu wołowiny i cielęciny w pierwszej połowie 2014 roku.
 
W przypadku importu również obserwowana była tendencja wzrostowa, niemniej poziom przywozu wołowiny i cielęciny do Polski był nadal niski. W ciągu pierwszych jedenastu miesięcy ubiegłego roku zakupiono zza granicy 25 tys. ton żywca oraz produktów wołowych cielęcych, czyli o 4,3 tys. ton więcej niż przed rokiem.
 
Zdaniem ekspertów, o zwyżce zdecydował głównie wzrost importu bydła, w tym zwłaszcza cieląt. W analizowanym okresie zaimportowano blisko 65 tys. sztuk bydła, tj. o 73% więcej niż przed rokiem. Natomiast w całym 2013 roku przywóz wyniósł 27 tys. ton i był o 18% większy niż w 2012 roku.
 
W ocenie analityków ARR, dodatnie saldo w handlu wołowiną wyniosło 313 tys. ton. Przewiduje się, że w pierwszym półroczu 2014 roku utrzyma się wzrostowa tendencja w imporcie wołowiny do Polski.


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!