| Autor: redakcja1

Kolejny rekordowy rok w eksporcie produktów mleczarskich

Jak wynika ze wstępnych danych MF (za MRiRW) w 2018 r. całkowita wartość wyeksportowanych z Polski produktów mleczarskich ponownie przekroczyła 2 mld EUR, była o 2% większa niż przed rokiem.

Kolejny rekordowy rok w eksporcie produktów mleczarskich
Z kolei wartość zaimportowanych do Polski produktów mleczarskich była o 1,4% mniejsza, wniosła 0,89 mld EUR. W efekcie dodatnie saldo w handlu tymi produktami polepszyło się o 4,8% do 1,19 mld EUR.
 
Należy zauważyć, że zwiększenie się wartości eksportu wynikał przede wszystkim z większego niż przed rokiem wolumenu sprzedaży poszczególnych kategorii, zwłaszcza mleka w proszku, którego sprzedano o 31% więcej. Ceny były z kolei podobne, tj. masło i jogurty lub mniejsze, od notowanych w 2017 r. Największą dynamiką zwyżki wartości wykazało się masło - o 10,5%, podczas gdy najgłębszą obniżkę zaobserwowano w przypadku serwatki – o 16,7% - mimo, że kontyngent eksportu był o 0,2% niższy niż w 2017 r.
 
W 2018 r. wolumen wysyłki proszków mlecznych wyniósł 164 tys. t i był o 39 tys. t wyższy niż przed rokiem. Ponad połowa tego przyrostu - 20 tys. t to wynik zwiększonych dostaw do Algierii. Warto zauważyć, że w przypadku odtłuszczonego mleka w proszku, Polska była głównym unijnym dostawcą tego produktu do Algierii z 38% eksportu z UE. Podobna sytuacja miała miejsce też w przypadku Wietnamu - 22%, Kolumbii - 28% i Meksyku - 44%.
 
W odniesieniu do serów i twarogów, które stanowią największą, pod kątem wartości - 38% pozycję w wysyłce, ich wolumen sprzedaży zagranicznej z Polski wzrósł o 5,6% do 260 tys. t co stanowiło 30% wielkości produkcji tych wyrobów w dużych zakładach w 2018 r.
 
Tradycyjnie największym, pod względem wartości, odbiorcą produktów mleczarskich z Polski były Niemcy, gdzie sprzedano produkty za 449 mln EUR, czyli 22% całkowitej wartości eksportu z Polski, a zatem o 1,3% mniej niż w 2017 r. Na uwagę zwraca też ponad 20% zwyżka do Czech. Całkowita wartość dostaw do krajów unijnych stanowiła 77% łącznej wartości eksportu.
 
Wśród krajów pozaunijnych największa zwyżka wartości wysyłki zaobserwowano w przypadku Algierii o 26,1 mln EUR. Z uwagi na wzrost sprzedaż mleka płynnego oraz serów i twarogów, wartość eksportu do Libanu była wyższa o 9,2 mln EUR. Sery i twarogi były również główną kategorią, napędzającą eksport na Ukrainę, który zwiększył się o 7 mln EUR. Należy zauważyć, że pod kątem wolumenu, Polska odpowiadała za 40% całkowitego wywozu serów i twarogów z Unii Europejskiej na Ukrainę. Wartość eksportu z Polski do Iraku była o 5,5 mln EUR wyższa, też ze względu na większą wysyłkę serów i twarogów. Wśród krajów pozaunijnych, warto również zwrócić uwagę na wzrost wartości eksportu - wynikający ze zwiększonej sprzedaży proszków mlecznych - do Senegalu, Kolumbii i Kambodży po 3 mln EUR a więc krajów, do których w poprzednich latach sprzedaż była nieznaczna.


Tagi:
źródło: