| Autor: redakcja1

Zwiększyło się krajowe pogłowie bydła

Krajowe pogłowie bydła 1 grudnia 2016 r. liczyło 5970,2 tys. sztuk, tj. o 207,7 tys. sztuk - 3,6% więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego, a w porównaniu do czerwca 2016 r. zwiększyło się się o 31,2 tys. sztuk - 0,5%.

Zwiększyło się krajowe pogłowie bydła
Pogłowie krów utrzymało się na takim samym poziomie jak grudniu 2015 r. tj. 2303,5 tys. sztuk, a w odniesieniu do stanu w czerwcu 2016 r. – zmalało o 28,7 tys. sztuk - 1,2%.
 
Według GUS, liczebność grupy bydła pozostałego wzrosła o 207 tys. sztuk - 6,0% w porównaniu do grudnia 2015 r., a wobec czerwca 2016 r. – była wyższa o 59,9 tys. sztuk - 1,7%, w tym pogłowie cieląt w wieku poniżej 1 roku o 6,2%, a sezonowo, tj. od czerwca 2016 r. – spadło o 0,6%. Natomiast liczebność grupy bydła rzeźnego i hodowlanego w wieku powyżej 1 roku, ale bez krów zwiększyła się w skali roku o 5,8%, a w porównaniu z czerwcem 2016 obniżyła się o 3,7%.
 
W sektorze prywatnym, w grudniu 2016 r., pogłowie bydła wynosiło 5892,4 tys. sztuk i stanowiło 98,7% pogłowia bydła w Polsce, które wzrosło w porównaniu z grudniem 2015 r. o 210,7 tys. sztuk - 3,7%, a w porównaniu z czerwcem 2016 r. wzrosło o 32,6 tys. sztuk - 0,6%. W gospodarstwach indywidualnych pogłowie bydła wynosiło 5675,7 tys. sztuk i było wyższe o 231,2 tys. sztuk - 4,2% niż w grudniu 2015 r., a w porównaniu z czerwcem 2016 r. wzrosło o 44,9 tys. sztuk - 0,8%.
 
W sektorze publicznym pogłowie bydła liczyło 77,9 tys. sztuk. W porównaniu z grudniem 2015 r. zmalało o 3,0 tys. sztuk - 3,7%, a względem czerwca 2016 r. zmniejszyło się 1,4 tys. sztuk - 1,8%. Udział sektora publicznego stanowił 1,3% całego krajowego pogłowia bydła.
 
Obsada bydła na 100 ha użytków rolnych wynosiła w grudniu 2016 r. 41,5 sztuk w tym krów 16,0 sztuk wobec odpowiednio 39,6 i 15,8 sztuk w grudniu 2015 r. W strukturze stada bydła w sumie udział poszczególnych grup produkcyjno-użytkowych w grudniu 2016 r. wynosił:
  • cielęta w wieku poniżej 1 roku – 28,8%,
  • młode bydło hodowlane i rzeźne w wieku 1–2 lat – 27,4%,
  • krowy – 38,6%,
  • pozostałe bydło dorosłe hodowlane i rzeźne w wieku 2 lat i więcej – 5,2%
Czytaj dalej na następnej stronie...


Tagi:
źródło: