| Autor: redakcja1

Krajowe pogłowie krów mlecznych

Polska, po Niemczech i Francji, zajmuje trzecie miejsce pośród krajów UE pod kątem wielkości pogłowia krów mlecznych.

Krajowe pogłowie krów mlecznych
Pod koniec 2021 r. pogłowie krów mlecznych w Polsce uległo ponownemu spadkowi o 4,3% do 2 035 tys. szt.

Produkcja mleka w Polsce koncentruje się w regionach centralnych i wschodnich, tj. na terenie woj. mazowieckiego - 22% łącznego pogłowia krów mlecznych i 443 tys. szt., podlaskiego - 20% i 417 tys. szt., wielkopolskiego - 14% i 279 tys. szt., a także warmińsko-mazurskiego - 8% i 164 tys. szt., łódzkiego i kujawsko-pomorskiego - po 7% udziału w krajowym pogłowiu i odpowiednio 152 tys. szt. i 133 tys. szt. oraz lubelskiego - 5% i 106 tys. szt. Siedem wymienionych województw skupia ponad 83% krajowego pogłowia krów mlecznych, a na ich terenie realizowane jest 86% dostaw mleka.

Polska należy do grona znaczących producentów mleka, tj. 3. unijny i 12. światowy producent, a krajowy sektor mleczarski ma znaczący udział w tworzeniu PKB z rolnictwa. Według wstępnych danych GUS produkcja mleka w Polsce w 2021 r. osiągnęła poziom 14,5 mld litrów,a więc wyższy o 0,4% niż przed rokiem.


Tagi:
źródło: