| Autor: mikolaj

Niewielki wzrost pogłowia bydła w Polsce

W grudniu 2014 r. pogłowie bydła liczyło 5659,3 tys. sztuk, wskazując wzrost w skali roku o 1,2%. Zwiększenie liczebności stada wynikało ze wzrostu pogłowia cieląt o 1,8% i młodego bydła w wieku 1-2 lat (o 3,7%).

Niewielki wzrost pogłowia bydła w Polsce

Pogłowie bydła w Polsce

Jak wynika z szacunków GUS, w grudniu 2014 r. pogłowie bydła wynosiło 5659,3 tys. sztuk i było o 69,8 tys. sztuk (o 1,2%) wyższe niż przed rokiem, a w porównaniu z liczebnością stada w czerwcu 2014 r.- niższe o 261,1 tys. sztuk (4,4%).

Pogłowie krów zmniejszyło się w porównaniu z grudniem 2013 r. o 30,2 tys. sztuk (o 1,2%) do poziomu 2411,7 tys. sztuk, a w porównaniu do czerwca było niższe o 67,4 tys. sztuk (o 2,7%).

W strukturze stada bydła ogółem udział poszczególnych grup wiekowo-użytkowych w grudniu 2014 r. wynosił:
  • cielęta w wieku poniżej 1 roku - 25,3%,
  • młode bydło hodowlane i rzeźne w wieku 1-2 lat - 25,1%,
  • krowy - 42,6%,
  • pozostałe bydło dorosłe hodowlane i rzeźne w wieku 2 lat i więcej - 7,0%.
W porównaniu ze strukturą pogłowia bydła w grudniu 2013 r. zwiększył się udział pogłowia cieląt (o 0,1%) i ) i młodego bydła w wieku 1-2 lat (o 0,6%) i pozostałego bydła dorosłego w wieku powyżej 2 lat (o 0,4%), a zmalał udział pogłowia krów (o 1,1%).

Wyniki grudniowego badania pogłowia bydła wskazują na utrzymujące się zainteresowanie hodowlą bydła wynikające z wzrostu pogłowia cieląt i młodego bydła w wieku 1-2 lat.

Średnia cena skupu 1 kg żywca wołowego za 12 miesięcy wynosiła 5,99 zł/kg i była niższa o 4,6% od notowanej w analogicznym okresie 2013 r.

Przeciętna cena skupu mleka za 12 miesięcy 2014 r. wyniosła 136,63zł za 100 l i była o 2,4% wyższa od rejestrowanej w analogicznym okresie 2013 r.


Tagi:
źródło: