| Autor: redakcja1

Niezbyt optymistyczna prognoza dla unijnego rynku wołowiny

Jak prognozuje Komisja Europejska, w 2016 r. kraje Unii wyprodukują 8 mln 150 tys. ton mięsa wołowego, tj. o 3,3% więcej niż w 2015 r. W 2017 roku poziom wytwórczości tego gatunku mięsa utrzyma się na znacznym poziomie, głównie dzięki kontynuacji wysokiego poziomu ubojów bydła mlecznego oraz przystosowaniu się pogłowia bydła mięsnego do nowych zasad WPR, po czym produkcja ponownie zacznie maleć.

Niezbyt optymistyczna prognoza dla unijnego rynku wołowiny
Produkcja wołowiny

Tempo spadku produkcji wynoszące o 0,8% będzie niższe niż w latach 2005-2013. Pod koniec prognozowanego okresu, w 2026 r. produkcja tego gatunku mięsa w krajach UE osiągnie poziom 7 mln 537 tys. ton, tj. będzie o 7,5% niższa niż jej szacowana wielkość w 2016 r. Spadek produkcji będzie przede wszystkim związany z niższym pogłowiem bydła, tj. krów mlecznych o 1,2 mln sztuk, a krów mamek o 0,5 mln sztuk oraz słabnącym zapotrzebowaniem wewnętrznym.

 
Eksport wołowiny
 
W 2016 r. eksport żywca wołowego z krajów UE kontynuował wzrost dzięki sporemu popytowi płynącemu z Turcji oraz wysokim cenom notowanym na tym rynku. Znaczne ilości bydła kierowano również do Libanu i Izraela. Nie jest jednak pewne, czy dostęp do tureckiego rynku zostanie utrzymany oraz czy przedłużone zostanie funkcjonowanie obecnego kontyngentu. Według Komisji Europejskiej, w przewidywanym okresie wywóz żywca wołowego ze Wspólnoty będzie stopniowo malał. Przewiduje się, że unijny eksport tych zwierząt zmaleje z 235 tys. ton w 2016 r. do 155 tys. ton w 2026 r.
 
Ponadto Komisja prognozuje, że w pierwszej części tej dekady należy oczekiwać spadku wywozu mięsa wołowego ze Wspólnoty. Szczególnie głęboką dynamikę zniżki osiągnie on do 2022 r. kiedy to ma być o 27% niższy niż w 2016 r. Spadek ten będzie odbiciem znacznej konkurencji na rynku globalnym ze strony czołowych eksporterów, tj. Brazylii, Argentyny oraz Stanów Zjednoczonych. W drugiej połowie prognozowanego okresu wywóz tego gatunku mięsa z Unii może zacząć się zwiększać, czemu sprzyjać będą zwyżki cen.
 
Poprawa relacji cen unijnej wołowiny do cen światowych, sprawi, że jej eksport w latach 2023-2026 zwiększy się o 9% do 180 tys. ton, jednak poziom ten będzie o 20% niższy od notowanego w 2016 r. Można także spodziewać się zmian kierunków eksportu unijnej wołowiny. Rosja po zniesieniu embarga będzie sprowadzać mniej wołowiny z Unii z uwagi na mniejszy popyt oraz wzrost znaczenia innych dostawców.

Czytaj dalej na następnej stronie...


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!