| Autor: redakcja1

Ogólna charakterystyka sektora mleczarskiego na świecie

Większość produkcji mleczarskiej koncentruje na najbardziej sprzyjających obszarach, tj. w Europie, obu Amerykach, Oceanii i południowo-wschodniej Azji.

Ogólna charakterystyka sektora mleczarskiego na świecie
W zależności od regionu, największy wpływ na rozwój produkcji mleka wywierają albo polityka rolna (Unia Europejska, kraje EFTA), rozwój technologiczny (Ameryka Północna, Oceania) czy też czynniki demograficzne – zwiększenie się populacji i zmiany trybu życia, w tym nawyków żywieniowych (Azja). Relatywnie duży wpływ na zdarzenia rynkowe w ostatnich latach coraz częściej wywiera pogoda, np. katastrofy klimatyczne w ważnych regionach produkcji jak susze, powodzie, huragany itp.
 
Rynek mleka to w sumie rynki poszczególnych towarów mleczarskich: masła, serów, mleka w proszku oraz w mniejszym stopniu – kazeiny, serwatki, koncentratów białek mlecznych itp. Według FAMMU/FAPA obroty produktami słabiej przetworzonymi, jak mleko płynne, czy też o wyższej wartości dodanej, jak napoje i desery mleczne, jogurty, lody – są nieznaczne z powodu trudności logistycznych: transport na wielkie odległości, często w regionach o wysokiej temperaturze i wilgotności oraz przy niedostatecznym wyposażeniu w odpowiednie środki techniczne, jest utrudniony czy wręcz niemożliwy.
 
Dlatego tylko nieznaczna część światowej produkcji mleka - 7% jest przedmiotem obrotu międzynarodowego. Udział przywozu w spożyciu światowym stanowi 30-35% w przypadku mleka w proszku i tylko 7-8% w odniesieniu do serów i masła. Spożycie zdecydowanej większości mleka i produktów mleczarskich odbywa się na rynkach lokalnych, zwykle w formie nieprzetworzonej. Dotyczy to głównie regionów słabiej rozwiniętych, samowystarczalnych pod względem mleka lub zależnych od importu z państw rozwiniętych.


Tagi:
źródło: